Isen dækker Fæstningskanalen lige nord for Gammel Køge Landevej på en kold februardag. Kanalen udgør voldgraven i Vestvolden, der blev anlagt 1888‑92 som en del af Københavns Landbefæstning. I Hvidovre Kommune har det meste af Fæstningskanalen karakter af et vandløb, som har sit udløb via en mindre kanal, der løber sydvestpå under Amagermotorvejen og Stamholmen til Holmesø og Køge Bugt.
.

Med blot 35 søer på mindst 100 m2 er Hvidovre Kommune ret søfattig. Tilsammen dækker søerne 9 ha, hvilket svarer til ca. 0,4 % af kommunens areal. De fleste af søerne er kunstigt skabte vandhuller og småsøer i bl.a. Mågeparken, Kystagerparken og på Avedøresletten. Kommunens eneste større sø er Rebæk Sø.

Vandløbene i kommunen er også fåtallige. Fæstningskanalen i Vestvolden strækker sig gennem den vestlige del af kommunen fra Holbækmotorvejen i nord til Mågeparken i syd. På visse dele af sit løb klassificeres den som både sø og vandløb, men i Hvidovre Kommune anses det meste af kanalen for et vandløb. Kommunens andet store vandløb er Harrestrup Å, som markerer grænsen mod Københavns Kommune i øst. Herudover er der kun mindre vandløb i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande