Den finnestribede ferskvandsulk er en 8‑12 cm lang ulkefisk, som lever på sten-, grus- og sandbund i rene vandløb. I Danmark har den sin hovedudbredelse i Skjern Å-systemet, og i Ikast-Brande Kommune findes den bl.a. i Skjern Å, Holtum Å og Kvindebæk.
.
Stigsholm Sø.
.
Med en længde på knap 4 cm er den grønne sumpgræshoppe vores absolut største markgræshoppe.I Ikast-Brande Kommune er den især fundet langs Holtum og Skjern Åer.
.

Der er 1.910 søer på mindst 100 m2i Ikast-Brande Kommune. Tilsammen dækker de 657 ha, hvilket svarer til under 1 % af kommunens areal. Blandt kommunens største søer er Ejstrup Sø samt Hampen Sø og den genskabte Bølling Sø på grænsen til Silkeborg Kommune, Halle Sø og Stigsholm Sø på grænsen til Horsens Kommune samt Kulsø og Rørbæk Sø på grænsen til Vejle Kommune. Sølandskabet i kommunen præges dog overvejende af forholdsvis næringsfattige småsøer og vandhuller. Desuden har tidligere gravning efter brunkul og tørv efterladt en række brunvandede, sure søer med karakteristisk kantede former og uden meget liv.

Kommunen rummer ca. 966 km vandløb. De fleste er små og løber mod vest. Mange af dem løber ud i de store jyske åer, og både Karup Å og Storå har deres udspring i kommunen. Vandløbene er generelt smalle med et lavt fald og præget af sandtransport og okkeraflejringer. Selv om de fleste af vandløbene i de opdyrkede områder er blevet udrettet af hensyn til landbrugsdriften, er der stadig mange vandløb med et mere naturligt præg i form af slyngninger og rent vand, hvor laksefisk gyder på såvel naturlige som kunstigt udlagte gydebanker.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ikast-Brande Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande