Hvide joller vugger blidt langs bredden af Halleby Å, kort før den løber ud i Tissø. Lige på den anden side af landevejen, som krydser åen en smule længere mod syd, ligger Tissø Roklub, der blev oprettet i 1950 og i dag har ca. 100 medlemmer. Roklubben har særlig tilladelse til at benytte Tissø, og af hensyn til dyrelivet ros der altid mindst 100 m fra bredden.
.
Flokke af knopsvaner prikker Tissøs dybblå overflade med hvidt og understreger, at søen i høj grad tilhører fuglene. Den store sø og det rige fugleliv kan bl.a. overskues fra Formidlingscenter Fugledegård, hvor der både er fugleskjul og fugletårn. Navnet Tissø, som nok kan få nogle til at trække på smilebåndet, kommer af ordet Tyr, som i nordisk mytologi var navnet på krigsguden, der fik bidt armen af, da Fenrisulven skulle lænkes.
.

Kalundborg Kommune har mere end 3.000 søer på mindst 100 m2, og tilsammen dækker de ca. 6 % af kommunens areal. De to største er Saltbæk Vig på 1.590 ha og Tissø på 1.250 ha, som også hører til blandt Danmarks største søer. Dertil kommer den vestlige del af den 192 ha store Skarresø samt Madesø på 30 ha og en række mindre søer i grusgravningsområdet ved Bregninge. Med undtagelse af grusgravssøerne er kommunens søer generelt ret næringsrige.

Det største vandløb i kommunen er Åmose Å på 63 km, hvoraf de 24 km ligger i Kalundborg Kommune. Åen udspringer nord for Ringsted og løber nordvestpå gennem bl.a. Åmose og den 888 m lange Bromølletunnel. Fra Øresø Mølle skifter åen navn til Halleby Å og gennemløber Lille Åmose og Tissø til udløbet i Jammerland Bugt i Storebælt. Til kommunens andre større vandløb hører også den 14,4 km lange Bregninge Å, som udspringer ved Avnsø Sø og udmunder i Sejerø Bugt ved Saltbæk Vig.

Vandløbene i kommunen er generelt vurderet til at være i en ringe økologisk tilstand, og flertallet er blot målsat som karpefiskevand. En undtagelse er Åmose Å, som på strækningen fra Bromølle til Øresø Mølle er udlagt som naturvidenskabeligt interesseområde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande