Blåbåndet pragtvandnymfe er blandt de insekter, man kan møde ved Kornerup Å. Den har et vingefang på 7 cm og er blandt Danmarks største vandnymfer. Den kræver forholdsvis rent vand, og kommunen arbejder derfor på at forbedre vandkvaliteten for at sikre dens forekomst. Under parringen danner hannen og hunnen et hjerteformet »parringshjul«. Hunnen lægger sine æg i forskellige vandplanter, og nymferne er rovdyr, lige fra de klækker. De voksne dyr er på vingerne fra midt maj til midt august.
.
Kornerup Å løber bl.a. gennem Svogerslev Sø, Lille Kattinge Sø (som ses her) og Store Kattinge Sø, før den munder ud i Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord. Mellem Svogerslev Sø og Lille Kattinge Sø kan man komme over åen ve
.

Lejre Kommune har 1.131 søer, men de fleste er ret små, og de har et samlet areal på 274 ha. De vigtigste er Avnsø og Kattingesøerne. Avnsø ligger i Helvigstrup Skov i Bidstrup Skovene og er en renvandet sø på 6‑8 m’s dybde. I den nærliggende Bøllesø lever den fredede lægeigle, der blev indført af munke. I vinterhalvåret er Store Kattinge Sø en af Nordeuropas største rastepladser for omkring 30.000 troldænder. Efter solnedgang flyver de i enorme flokke ud på Roskilde Fjord for at dykke efter bunddyr, et fænomen, der lokalt kaldes »sort måne«.

Den samlede længde af kommunes vandløb er ca. 140 km. Heraf er ca. 14 km rørlagt. Flere åer, bl.a. Lejre Å, Helligrenden, Elverdamsåen og Ejby Å, løber helt eller delvis i dybe dale. En stor del af vandløbene i kommunen er gyde- og opvækststeder for ørreder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande