Gjeller Sø ligger midt på Gjeller Odde.
.

I Lemvig Kommune er der 1.807 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 1.621 ha, svarende til lidt over 3 % af kommunens areal. Nogle af de største søer som Ferring Sø, Indfjorden, Hygum Nor, Gjeller Sø og Hornsø ligger alle tæt på hhv. Vesterhavet og Nissum Bredning og er saltvandspåvirkede i varierende grad. Kommunen rummer dog også flere større ferskvandssøer som Tangsø på 23 ha og Byn på knap 10 ha.

Flere af kommunens søer har en rig og varieret undervandsvegetation. Det gælder ikke mindst Byn, som er en af landets allerrigeste vandplantelokaliteter med meget sjældne arter som sylblad og rødlig vandaks. Derudover er Lemvig Sø sammen med Lem Vig vigtige jagtområder for den sjældne damflagermus.

Hovedstilstandslinjen danner et vandskel gennem den nordlige del af Lemvig Kommune. Vandløbene syd for vandskellet løber alle mod sydvest til enten Nissum Fjord eller Vesterhavet, mens de nord for vandskellet løber nordpå til Limfjorden. Af kommunens ca. 200 km målsatte vandløb findes de største syd for vandskellet og omfatter bl.a. Flynder Å, Fåre Mølleå og Ramme Å. Derimod er vandløbene nord for vandskellet overvejende små.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande