Haraldsted Sø nord for Ringsted er en typisk langsø, der er dannet i bunden af en tunneldal. Da isen under sidste del af sidste istid dækkede Sjælland, var tunneldalen et af hovedafstrømningssystemerne for smeltevandet under isen. Haraldsted Sø er delt af en kunstig dæmning, hvor den vestlige del, Haraldsted Lillesø, som ses i forgrunden, populært kaldes for Tivolisøen.
.

Ferske vande udgør 10,5 km², svarende til 4 % af kommunen. Vandløb tegner sig for 2,6 km², mens søer fylder 7,9 km². Der er ni søer over 3 ha: Gyrstinge Sø (250 ha), Haraldsted Sø (230 ha), Valsølille Sø (75,4 ha), Skjoldenæsholm Gårdsø (10,2 ha), Mortenstrup Sø (9,4 ha), Gørlev Sø (8,4 ha), Jystrup Sø (6,1 ha), Hvidsø (5,6 ha) og Klarsø (3 ha). Alle søer har i 2021 dårlig økologisk tilstand, men Skjoldenæsholm Gårdsø er under restaurering. Gyrstinge Sø var i perioden 1974-2015 vandreservoir, og vandstanden blev derfor hævet med 2,5 m. Flere af kommunens vandløbsstrækninger er blevet genslynget eller på vej til at blive det for at opnå bedre økologisk tilstand.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande