I de store flokke af troldænder, der udnytter søerne i Sønderborg Kommune som overvintringsplads, skiller visse ænder sig ud fra mængden ved at have en lysegrå ryg og mangle nakketop. Det er bjergænder, som nok foretrækker at overvintre på havet, men også tager til takke med søerne; i hvert fald i kortere perioder. Bjerganden er en hyppig vintergæst og har endda ynglet i Danmark nogle få gange, om end den foretrækker at opfostre sine unger ved søer i højfjeldet og på tundraen længere mod nord.
.
Fra nordøstbredden spejler Gråsten Slot malerisk sine hvidkalkede bygninger i Slotssøens blanke vand. Selv om den fiskerige sø huser mange store karper, er slottets karpeopdræt foregået i karpedammene bag slottet og i »prinsessesøerne« i Rinkenæs Skov. Af hensyn til både kongehuset og søens dyreliv er fiskeri i Slotssøen normalt ikke tilladt, men af og til åbnes der for, at lokale lystfiskere i kortere perioder kan teste fiskelykken på søens gedder og de store karper.
.
Nordborg Slot blev opført på en holm i vestenden af Nordborg Sø i 1570’erne oven på resterne af et tidligere slot fra midten af 1100-tallet. De nuværende anlæg er fra 1909-10, efter at Nordborg Kommune havde overtaget resterne af det gamle slot, som blev stillet til rådighed for en tysk højskoleforening. Efter Genforeningen i 1920 blev slottet solgt til grosserer Johan Hansen, der i 1922 oprettede Nordborg Slots Efterskole.
.

Næsten alle vandløbene i Sønderborg Kommune er korte og løber efter udspring hurtigt ud i de nære kystvande. En undtagelse er Bjerndrup Mølleå, som udspringer nord for Kværs og indgår i Vidåsystemet, der afvander til Vadehavet i Tønder Kommune. Af hensyn til det omfattende landbrug er mange mindre vandløb blevet rørlagt. Det gælder fx for mere end 200 km af kommunens ca. 490 km offentlige vandløb samt for et stort antal mindre, private vandløb.

Ud over vandløbene har Sønderborg Kommune mere end 2.000 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 631 ha, hvilket svarer til blot 1 % af kommunens areal. Kun 12 søer på tilsammen 418 ha er større end 5 ha, mens resten er mindre søer og vandhuller.

Mange af de største søer er menneskeskabte. Blandt dem er Slotssøen, Ketting Nor og Lillehav samt de genoprettede Oldenor, Mjels Sø og Bundsø, som alle er gamle nor og fjordarme, der er blevet afsnøret fra havet af dæmninger. Derudover er der gennem opstemninger anlagt søer som Sandbjerg Mølledam og Egen Mølledam, der skulle levere vand til mølledriften, samt de fem »prinsessesøer« Margrethe Sø, Benedikte Sø, Ingrid Sø, Anne Marie Sø og Humlebjerg Sø, som blev etableret for at indgå i Gråsten Slots karpeopdræt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande