Viborg Kommune er rig på søer og vandløb, som overvejende løber i de større og mindre dale, der er opstået som smeltevandsdale og tunneldale under sidste istid.

I alt har kommunen 3.662 søer på mindst 100 m2. De dækker tilsammen 2.658 ha, svarende til knap 2 % af kommunens areal. De største søer er Tjele Langsø på 413 ha, Hald Sø på 343 ha samt den opstemmede Tange Sø på 541 ha, som kommunen dog må dele med Favrskov og Silkeborg Kommuner i syd. Den 133 ha store Klejtrup Sø deles med Mariagerfjord Kommune, mens såvel Vedsø på 150 ha, Nørresø og Søndersø ved Viborg på hhv. 123 og 145 ha som Rødsø på 118 ha alle ligger inden for kommunegrænsen. De resterende søer er alle under 100 ha, og selv om der også er flere større søer imellem, er langt de fleste småsøer og vandhuller. Staten har målsat 30 af de større søer. Heraf er Kragsø på Hessellund Hede, Movsø, Rosborg Sø, Tange Sø og Nørremose Sø i god økologisk tilstand.

Blandt vandløbene har staten målsat ca. 650 km vandløb, og medtages også de mindre vandløb, som er omfattet af Vandløbsloven, rummer Viborg Kommune flere tusinde kilometer vandløb. De største vandløb, som løber gennem kommunen, er Karup Å, Skals Å, Simested Å, Nørreå og Gudenå, der afvander til enten Limfjorden eller Randers Fjord.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande