Søen Even ligger i en tunneldal og er svært tilgængelig. Man kan kun komme tæt på søen ved at gå på en sti i Faksinge Skov på søens østside. Denne sti er en del af vandreruten Fjord til Fjord Naturstien. Fra stien er det ofte muligt at se de ynglende havørne på søens modsatte bred.
.

Vandløb og søer udgør 1,7 % af Vordingborg Kommunes areal. Vandløbene har en længde på omkring 400 km, heraf er ca. 150 km offentlige. De længste vandløbssystemer udgøres af Mern Å og Tubæk, der munder ud i hhv. Bøgestrøm og Præstø Fjord. I den vestlige del af kommunen findes en række kanaler, der afvander de store lavbundsområder omkring Køng og vest for Ørslev. Vordingborg Kommunes mange mindre vandløb rummer bestande af havørreder, fx Mern Å, Vintersbølle Bæk og Stensby Møllebæk.

Vordingborg Kommune har 3.623 søer og vandhuller, der i alt dækker 4.480 ha. Det er dog kun et mindre antal af søerne, som er større. Det gælder fx Ugledige Sø, Even, Hulemose Sø ved Nyråd og søerne på Høje Møn. De fleste af søerne er omgivet af skov og ses derfor kun på nært hold, når man færdes i landskabet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande