På oversigtsbilledet fra 1956 fornemmer man, at Kolonien Filadelfia dannede sit eget minisamfund. Hele anlægget bredte sig over 80 ha.
.

Lægen Adolph Sell stiftede i 1897 Anstalten for epileptiske i Tersløse, senere Philadelphia og siden Kolonien Filadelfia (fra 2007: Filadelfia). Navnet henviser til det græske ord for broderkærlighed. Sell havde haft praksis i Tersløse siden 1877 og var interesseret i den europæiske epilepsiforskning. Han ville skabe et kristent hjem – ikke en anstalt – for mennesker med epilepsi og psykiske lidelser og begyndte med at bygge ét hus. Stedet skulle som et lille samfund være selvforsynende. I 1921 havde kolonien over 550 patienter i 30 bygninger og en kirke. Den hvidkalkede kirke fra 1903‑04 blev formentlig tegnet af Adolph Sell selv i samarbejde med hans bror, arkitekt Erik Sell, og er med saddeltag tækket med røde vingetegl samt et firkantet tårn med pyramidespir (fra 1908). Flere af koloniens bygninger fremstår i Bedre Byggeskik og nyklassicisme og er formentlig tegnet af Frederik Wagner. Han tegnede desuden Kurhuset, Afd. for sindssyge Kvinder fra 1926, Dianalund Nervesanatorium fra 1928 samt økonomibygningen, inspektørboligen og præsteboligen fra 1930 og værkstedsgården for patienter og håndværkere fra 1931, lægebygningen fra 1932, administrationsbygningen med gæstehjem fra 1938 og Hegnet, Afd. for sindssyge Kvinder fra 1939. Den teltformede Skovkirken er opført i 1973 under ledelse af kirkearkitekten Holger Jensen, men blev taget ud af brug i 2012.

Filadelfia er i dag organiseret som en selvejende institution, der er den overordnede ramme om en række institutioner inden for sundhed, undervisning og det sociale område. De fysiske rammer er blevet udvidet efter planer af Mangor & Nagel og Cubo Arkitekter i hhv. 2006 og 2010. Det økonomiske grundlag kommer hovedsagelig fra driftsoverenskomster med regioner og kommuner, og samtidig modtages også selvbetalende patienter.

Epilepsihospitalet er den største del af Filadelfia og Danmarks eneste specialiserede hospital for patienter med epilepsi. I 2020 havde hospitalet i årets løb ca. 1.200 indlæggelser. Hospitalet behandler både børn og voksne og omfatter også Center for Neurorehabilitering. Undervisningsdelen af Filadelfia omfatter Børneskolen, der er en regional specialskole for børn og unge, der har epilepsi og/eller opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Hertil kommer et treårigt læringsforløb for unge med epilepsi, hjerneskade, autisme eller ADHD. Filadelfia udbyder også efteruddannelse for fagpersoner inden for epilepsi, neurorehabilitering og diakoni; netop diakonuddannelsen blev oprettet af Adolph Sell i 1907. Endelig har Filadelfia en række sociale døgn- og dagtilbud, som ligger i hhv. Dianalund, Sorø og Juelsminde i Hedensted Kommune. Samlet havde Filadelfia i 2020 omkring 600 medarbejdere (omregnet til fuldtidsjobs).

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Sorø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg