Faktaboks

Finn Reinbothe
Født
15. juni 1953, Frederiksberg
Titel
Billedhugger, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Finn Reinbothe blev i 1983 del af det københavnske værksteds- og udstillingskollektiv Fællesværkstedet Leifsgade 22, opløst 1990. Fra 1983 til 1986 arbejdede R. ofte med stedbestemte skulpturelle undersøgelser i forbindelse med værkstedets fællesprojekter, der hyppigt fandt sted i egne lokaler eller andre forladte industribygninger. Her kunne han uden begrænsninger eksperimentere med materialer og inddrage rummets gulv og væg som et ligestillet materiale til tidsbegrænsede værker af processuel karakter.

Sideløbende med objekt, skulptur og installation har R. arbejdet med bl.a. maleri, foto og projektion. Et sprogligt og billedmæssigt paradoks er karakteristisk for værkerne. Han arbejder ofte med velkendte kategorier som stilleben, selvportrætter eller billedtyper fra filmklassikere, som omformuleres til nye betydninger, der i kunstnerisk form udfordrer beskueren.

Genealogi

Reinbothe, Finn Adrup, *1953, billedhugger og maler. *15.6.1953 på Fr.berg. Forældre: Flemming Egon Adrup R. og Birthe Jacobsen. ~27.9.1996 i Præstømed lektor Lone Sjøberg, f. Heide Christiansen (senere navneskift til Heide), *17.1.1949 på Fr.berg, datter af oberstløjtnant Vagn Heide C. og kontorass. Lizzie Monna Hansen.

Uddannelse

Studier i kunsthist., Kbh. Univ. 1980-82; som kunstner autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links