vestlige gennemløb set fra nordvest
.
broen set fra syd
.
broen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390719
Sted- og lokalitetsnummer
200401-205
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 2014 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2014
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"FPL85, Nr. Rangstrup nr. 14-1: Stenbro på Toftlund-Geestrup vejen over Fiskbæk."
2016
Museal besigtigelse - Haderslev Museum Broen er opført af groft tilhuggede granitsten af forskellig størrelse. Enkelte steder beklædt med rester af cement eller beton. Broen har 2 gennemløb og deles af en langsgående pille ligeledes opført i kampesten beklædt med beton mod vest. Broen er 5 m lang N-S og hvert gennemløb ca. 1 m brede. Der ses ikke nogen overligger i granit men i stedet et 65 cm tykt betondæksel. Fra vandspejlet til den underste betonkant er ca. 0,7 meter.Vejbanen henover broen er asfalteret og flankeret af stålgelænder.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links