Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.
Fiskergade 3 A
.

Fiskergade 3 A ligger på Fiskergade 3 A i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen blev opført i bindingsværk før 1744. Den delvise grundmuring blev foretaget mellem 1825 og 1835, formentlig af Peter Asmus Petersen, hvis initialer "PAP" ses på gadegavlen. Bygningen blev gennemgribende istandsat i 1990'erne.

Beskrivelse

Fiskergade 3 A ligger i Aabenraas middelalderlige bykerne. Fiskergade 3 A er et ni fag langt gavlhus i én etage, der er sammenbygget med et to fag langt, smallere sidehus. Sidehuset er i to etager. Gavlene og langsiden mod syd er grundmurede, mens nordsiden står i bindingsværk. Bygningen har teglhængt heltag, hvori der sidder flere nyere ovenlysvinduer samt i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel, krave og hvælv. Bygningen har sort sokkel, hvidkalket murværk og blåmalet træværk. Vinduerne er nyere, traditionelt udførte opsprossede vinduer af varierende formater. Gavlen mod gaden er kendetegnet ved en muret karnap med pladetag og et fyldingsfelt mellem vinduerne, samt murankre og initialerne "PAP" i smedejern. I den østvendte gavl står initialerne "AC "og årstallet "1992" i smedejern. Midt på den sydvendte langside findes en trappe, der fører op til en nyere dør, mens gadegavlens hoveddør er en rigt udskåret, tofløjet Louis Seize dør med overvindue. Der findes en mindre kælder med nyere teglstensgulv og støbt loft under den østligste del af bygningen.

I det indre er bygningen delt i flere lejligheder, der generelt er kendetegnet ved en traditionel materialebrug. En ældre planløsning med stue mod gaden og bagvedliggende køkken er delvist opretholdt. Der er bevaret et ældre bræddeloft med synlige bjælker og flere steder ses nyere, traditionelt udførte døre. Trapperne til førstesalen er nyere. Førstesalen er kendetegnet ved nyere overflader på gulve, vægge og lofter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi relaterer sig til bygningens placering i den middelalderlige bykerne, hvor det markante gavlhus er med til at opretholde Fiskergades historisk dominerede og karakterfulde gadeforløb. I en større kontekst er gavlhuset med til at sikre Aabenraas velbevarede købstadsmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til det traditionelle gavlhus fra midten af 1700-tallet med de karakteristiske ombygninger, der blev foretaget i 1820'erne og 1830'erne, herunder grundmuringen. Gavlhuset er karakteristisk for Aabenraa, og Fiskergade 3 A er et særdeles velbevaret eksempel. Hertil kommer karnappen, der er et vidnesbyrd om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen, og således blev en katalysator til udviklingen af en detaljerig arkitektur, som blandt andet manifesterede sig i byens karakteristiske karnapper, der var symbol på ejerens velstand, og hvis antal er helt enestående i Danmark.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning, samt til de ældre bræddelofter med synlige bjælker.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi relaterer sig i det ydre til gavlhusets traditionelle fremtræden med karnap og rigt udskåret gadedør samt til den irregulære vinduessætning på langsiden mod syd. Udtrykket er enkelt og levende, domineret af de hvidkalkede murflader samt den blå farve på vinduer og døre. Gavlen har, med sine vinklede murankre, en udpræget vertikal orientering, der i samspil med karnappen og Louis Seize hoveddøren giver den smalle bygning en stærk karakter og et arkitektonisk særkende.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links