Fiskernes Mindelund er placeret frit på et græsstykke med et skovbryn som baggrund. Navnene på omkomne opdateres løbende. Indtil midten af 1960’erne kom der kun navn på omkomne fiskere, der ikke blev fundet.
.

Fiskernes Mindelund ved Hjertingvej blev indviet d. 3. november 1949 og er fra den tid, hvor Esbjerg havde en stor fiskerflåde. Mindelunden udgøres af en granitrotunde, på hvis inderside der er indhugget navnene på over 613 omkomne Esbjergfiskere, som siden år 1900 har mistet livet ved fiskeri eller er omkommet under 1. og 2. Verdenskrig. Monumentet er skabt af arkitekt Hans Georg Skovgaard og landskabsarkitekt C.Th. Sørensen som en 2 m høj mur af granitkvadre, der udgør ca. fem sjettedele af en cirkel med en diameter på 20 m. Muren har lodret inderside, mens ydersiden skråner let indad. Monumentet er usædvanligt for sin tid og er placeret frit på en bar græsslette med et skovbryn som baggrund.

I rotunden står bronzeskulpturer udført af den autodidakte August Keil: En sømand hjælper en skibbruden, en ung fiskerenke med barn samt en sørgende mor. Citatet på soklen til den midterste skulptur stammer fra N.F.S. Grundtvigs salme »Det var en sommermorgen«.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker