I Fjenneslev Kirke findes dette kalkmaleri fra ca. 1125‑50 på kirkens triumfvæg; det viser højst sandsynligt Asser Rig og hustruen Inge, der frembærer en kirkemodel og en guldring til Gud, der med en velsignende hånd modtager gaverne. Hermed fortælles, at ægteparret har ladet kirken bygge, bekostet kalkmalerierne og givet andre kostbare gaver. Kirkemodellen blev i 1898 brugt til at rekonstruere kirkens tårne.
.

Fjenneslev Kirke får med sin murhøjde på næsten syv meter og markante tvillingetårne et imponerende udtryk. Tårnene, der kom til endnu i romansk tid, var led i en ombygning, hvor der opførtes et fornemt herskabspulpitur båret af to meget kraftige og polerede granitsøjler. I kirken findes et af landets mest berømte kalkmalerier, nemlig stifterbilledet på triumfvæggens nordside, der viser en stormand og hans hustru, traditionelt udlagt som Asser Rig og Inge, Absalons forældre, der frembærer deres offer til Gud: en totårnet kirke og en stor guldring.

Landsbyen Fjenneslev, der var hjemstavn for den navnkundige Skjalm Hvide, en af rigets mægtigste mænd, som befalede over hærstyrkerne fra hele Sjælland og var stamfader til Hvideslægten. Han havde sit herresæde på stormandsgården Fjenneslevlille, som der formentlig er udgravet rester af i området nord for kirkegården. Hans søn Asser Rig og dennes hustru, Inge, lod formentlig kirken opføre i ca. 1125-50. Den oprindelige kirkebygning, der er bygget af rå og kløvet kamp og muret med en høj håndværksmæssig kvalitet, består af apsis, kor og skib. Tvillingetårnet blev først opført ca. år 1200, mens det nuværende våbenhus stammer fra tiden efter middelalderen.

Fjenneslev Kirke i landsbyen Fjenneslev.

.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Sorø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker