På begge sider af Nørreå vest for Randers ligger den kommunalt ejede Fladbro Skov. Skoven blev etableret i 1897 som en lystskov i et åbent landskab af enge, overdrev og agerjord. Den første tilplantning dækkede et areal på 48 ha og bestod hovedsagelig af nåletræer. Siden er tilstødende arealer købt til, så skoven efterhånden er vokset. Samtidig er nåletræerne gradvis blevet erstattet af løvtræer som eg og bøg, og nye træer fremkommer nu for det meste ved selvsåning. Området på de fugtige arealer vest for Fladbro Kro er udlagt som naturskov.

Gennem skoven går et forgrenet stisystem, som suppleres af en mountainbikerute og en hundeskov. Næsten midt i området ligger Skovhuset, der fungerer som formidlingssted for kommunens naturvejleder. Nordvest for Skovhuset findes desuden en shelterplads med to sheltere og en bålplads.

I den sydlige del af skoven blev der i 1994 anlagt en indhegnet dyrehave, som huser en bestand på ca. 65 dådyr. Bortset fra græsningsarealet på hjørnet mellem Randersvej og Nørreå i nord er dyrehaven åben for publikum året rundt.

Der er iagttaget ca. 70 forskellige fuglearter i Fladbro Skov. Ud over de mest almindelige skovfugle omfatter de bl.a. spurvehøg, musvåge, natugle, skovhornugle, grønspætte, stor flagspætte og ravn.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links