Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 27 m; højde: 3 m (opmålt i 1869)

Diameter: 27 m; højde: 2,8 m (opmålt i 1950)

Undersøgelseshistorie

Foto: J. Bang, Skov- og Naturstyrelsen, 1990
.

1869: Udgravning foretaget af en privatperson

"Fladhøj" lå på en afpløjet flade i midten af et 5 x 3 m stort og 1,6 m dybt tilgroet. I denne høj, som målte 27 m i diameter og 3 m i højde, fandt Jens Peder Jensen en stenkiste på 1,90 m i længden og 0,95 m i bredden. Stenkisten var fyldt med jord og sten, og angiveligt fandtes der spor efter ild, hvilket dog snarere var rester af en bortrådnet trækiste. I stenkisten lå der keramik, en sværd- og en dolkklinge, en bæltekrog, en pålstav, et dølleredskab, en syl, 2 fragmenterede bronzefibler, det hele af bronze, samt en ildslagningssten af flint. Genstandene stammer givetvis fra en mandsgrav.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:

I Nationalmuseets protokol omtales en urne, der stod under en flad sten ved gravens østre ende.

1869: Udgravning foretaget af en privatperson

Ved senere gravning fremkom flere stensætninger i højen yderkanter.

1883: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte S. Müller og A. Thierry i 1883 Nørre Vium sogn og beskrev lokaliteten således: "Höi, 6', Nyere Udgr. (af Bönder) Forresten yderst merkelig Höi; aldeles flad og jævn ovenpaa; c. 50 Al. lang 20 Al. bred. Haand-Steen under Muldlag, indeslutter sikkert flere Grave."

1950: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1950 var P. Simonsen i Nørre Vium sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: ""Fladhøj" 27 x 2,8 m st. I midten et 5 x 3 m stort, 1,6 m dybt tilgroet hul. Mindre tilgroet hul i sydsiden. Toppen er en jævn flade 19 m i diam. Lyng- græs og fyrregroet i ager."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 1,9 m; bredde: 0,95 m (opmålt i 1869)

Brandgrav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Formentlig min. 1 stensætning. Oldtid

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links