Det nye F-35 kampfly på besøg på Flyvestation Skrydstrup i maj 2019. Danmark har bestilt 27 fly af typen, der leveres af amerikanske Lockheed Martin, og fra 2023 skal størstedelen af dem begynde at operere fra Skrydstrup. Flyene er konstrueret med henblik på at kunne undgå radarsporing.
.
Som mange andre tyske militæranlæg i Jylland blev også Fliegerhorst Hadersleben i en periode til flygtningelejr efter Befrielsen i maj 1945. Her holder en dansk soldat vagt foran barakkerne, der på et tidspunkt rummede omkring 4.000 tyske flygtninge.
.

Som en del andre danske militæranlæg har også Flyvestation Skrydstrup sin oprindelse i 2. Verdenskrig. I 1943 beslaglagde den tyske besættelsesmagt et meget stort antal huse og gårde ved landsbyen Skrydstrup vest for Vojens. Næsten to tredjedele af sognets husstande blev omfattet af ekspropriationen, som havde til formål at skabe mulighed for at opføre en militær flyveplads. Den fik navnet Fliegerhorst Hadersleben.

Den tyske flyveplads blev primært benyttet som flyveskole, men i krigens sidste tid blev den også anvendt til forsvar af luftrummet over Danmark. Under kampe med allierede jagerfly d. 12. marts 1945 blev fire tyske jagerfly fra flyvepladsen skudt ned over Sønderjylland. I samme periode ankom der mange tyske fly fra det hastigt skrumpende Tredje Rige til Danmark, og da krigen var slut, stod der over 125 tyske fly på flyvepladsen.

Årene efter befrielsen

Efter Befrielsen blev flyvepladsens barakker sammen med andre bygninger i området anvendt til flygtningelejr. På sit højeste husede lejren omkring 4.000 tyske flygtninge. Lejren blev afviklet i 1947.

Driften af selve flyvepladsen blev i første omgang overtaget af det britiske flyvevåben, men allerede i december 1945 overgik dele af anlægget i Skrydstrup til det danske forsvar. Det var dog først efter Danmarks NATO medlemskab i 1949 og oprettelsen af et selvstændigt flyvevåben året efter, at den tidligere tyske flyveplads for alvor blev attraktiv for Forsvaret, og et omfattende arbejde med at bringe området op til NATO-standarder gik i gang.

Indvielsen af Flyvestation Skrydstrup

I 1953 blev flyvepladsen indviet under navnet Flyvestation Skrydstrup, og i 1954 var flyvestationen oppe på normeret styrke, der bestod af tre eskadriller med i alt 75 jagerbombere af typen F84 Thunderjet. Dermed blev Skrydstrup hurtigt en af Flyvevåbenets vigtigste installationer. Gennem årene blev basen opgraderet og udbygget betydeligt, og i 1970’erne og 1980’erne blev der med støtte fra NATOs infrastrukturmidler opført et stort antal stålbetonhangarer, der skulle beskytte flyene på basen mod angreb. I de anlæg, der står på og omkring flyvestationen, er der radarstation samt ammunitions-, brændstof og materieldepoter. Dertil kommer store værkstedsbygninger.

Arealmæssigt er flyvestationen en af Danmarks største flyvepladser, hvilket særligt skyldes dens tre store start- og landingsbaner. De er alle 3,5 km lange og med en bredde på hhv. 25 m, 35 m og 50 m. Den bredeste bane tillader således, at to fly kan lette og lande samtidigt. Skrydstrups dimensioner sammen med de mange bygninger og anlæg, der vidner om militærarkitektur og den hastigt skiftende luftteknologi fra 2. Verdenskrig til nutiden, gør flyvestationen til et historisk interessant anlæg. Mange af Flyvevåbenets flytyper gennem årene har været stationeret her, bl.a. kampflyene F-84G Thunderjet, Hawker Hunter og F-100 Super Sabre. Hertil kom T-33A jettrænere samt T-17- og Chipmunk-propelfly. En Thunderjet står ved flyvestationens hovedport som et vartegn.

Særligt i den periode, hvor Flyvevåbenet var under hastig opbygning, og hvor jetflyteknologien var forholdsvis ny, forekom jævnligt havarier. En væsentlig del af disse var med dødelig udgang og involverede fly, som havde base på Skrydstrup. I december 1955 styrtede en F-84 jagerbomber ned ved Skrydstrup, og i august 1968 skete det samme for et F-100 ca. 10 km fra flyvestationen.

Fighter Wing Skrydstrup

Forsvarsforliget i 2005 betød, at alle Flyvevåbenets kampfly blev samlet i Skrydstrup, og i 2006 oprettedes Fighter Wing Skrydstrup som den operative struktur, der varetager flyvningen med kampflyene. Den er underopdelt i to eskadriller, 725 og 730, som samlet er udstyret med ca. 30 F-16 Fighting Falcon kampfly. Det er en flytype, der indførtes i det danske flyvevåben i 1980, og som nu står over for udfasning.

I 2011 blev F-16-fly fra Skrydstrup sammen med teknisk personel m.m. sendt til den italienske Sigonellaluftbase for at deltage i den NATO-ledede og FN-sanktionerede mission i Libyen, hvor en borgerkrig var brudt ud. Missionen, som for det danske bidrags vedkommende varede i syv måneder, involverede et større antal F-16-fly, som på skift var deployeret til den italienske base. Derfra deltog de i ca. 600 missioner over libysk luftrum og nedkastede omkring 900 bomber.

Skrydstrup er planlagt til at blive hjem for F-16’s afløser, F-35. Basen vil forventeligt modtage de første F-35-fly i 2023. Det er besluttet at anskaffe i alt 27 F-35-fly, hvoraf ca. 22 vil skulle operere fra Flyvestation Skrydstrup. Denne beslutning har skabt en del utilfredshed i lokalområdet pga. de øgede støjgener forbundet med de nye fly. Forskellige tiltag for at mindske problemet, bl.a. støjisolering af en del huse, ventes iværksat. Det ventes dog ikke helt at neutralisere den forøgede støj fra de kommende fly.

Civil og militær arbejdsplads

I 1965 åbnedes en del af flyvepladsen for civil lufttrafik under navnet Vojens Lufthavn, men med åbningen af Storebæltsforbindelsen forsvandt grundlaget for egentlig ruteflyvning, hvorfor den civile del af flyvestationen i dag alene står for privat-, taxi og helikopterflyvning.

Flyvestationen er med sine omkring 800 ansatte (2020) ikke blot kommunens største statslige arbejdsplads i kommunen, men også en af Sønderjyllands store arbejdsgivere.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Haderslev Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked