Fonnesbæk Kirkegård er et af de mest vellykkede eksempler her i landet på en nyere, ret stor kirkegård. Kirkegården har både karakter af begravelsessted og park. Fonnesbæk Kirke, tegnet af KHR Architecture, har et »skår« i bygningens tagflade. Det samme skårmotiv har landskabsarkitekt Preben Juul Skaarup videreført i landskabet ved udformningen af Fonnesbæk Kirkegård i perioden 1992‑94. Det ses i den gennemgående grønning, der på begge sider afgrænses af to konvekst formede egeplantninger. Grønningens terræn er formet med et konkavt længdeprofil, og på den laveste del findes et ovalt bassin. I de to store egeplantninger langs grønningens sider ligger på hver side 4‑5 gravgårde. Rummene er indbyrdes adskilt af brede, klippede takshække, der er placeret rytmisk hen over arealet. Alle grave har øst-vestlig orientering, og der er mange forskellige gravstedstyper, fx urne- og kistegrave i græsarealer og i skovplantninger tillige med traditionelle gravsteder.

Kirkegårdens udformning både friholder og fremhæver kirken, og samtidig skærmer egeplantningerne mod tilgrænsende bebyggelser. Kirken står på en cirkulær, granitbelagt plads. Herfra er der vid udsigt mod vest. Et bredt, lineært chausséstensbånd løber gennem grønningen mod søen og gruppen af letløvede piletræer og granitsteler.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde