Der bliver både holdt øje med kampen og snakket blandt tilskuerne til en tenniskamp på Kjøbenhavns Boldklubs (KB) baner omkring år 1900. I baggrunden ses Sankt Markus Kirke, der var under opførelse. KB var med til at indføre tennissporten i Danmark i 1880’erne.
.

Frederiksberg Kommune har omkring 100 folkeoplysende foreninger, hvoraf idrætsforeningerne tegner sig for den største gruppe, men også de uniformerede korps er velrepræsenterede. Siden Frederiksberg i 1858 blev en selvstændig kommune, har den i perioder været under pres for at blive indlemmet i København. Truslen har afstedkommet en stærk lokal identitet, som også gør sig gældende på foreningsområdet, hvor et stort antal partiforeninger og sociale foreninger sammen med det lokale erhvervsliv har haft byens interesser på dagsordenen.

En af de ældste foreninger tilknyttet Frederiksberg er Det Kongelige Danske Haveselskab, som blev grundlagt i 1830 og eksisterede indtil 2008, hvor foreningen sammen med to andre haveforeninger fusionerede til Haveselskabet. En anden forening med dybe Frederiksbergrødder er en af Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsorganisationer, FDF, der blev stiftet som Frivilligt Drenge Forbund i 1902 med det formål at give Frederiksbergs drenge en solid grobund og et kristent værdifællesskab. Traditionelt har FDF/FPF og spejderbevægelsen stået stærkt i Frederiksberg Kommune, der støttede opførelsen af en moderne natur- og fritidshytte ved Søndermarken (indviet 2015).

På trods af begrænsede udbygningsmuligheder er Frederiksberg rig på idrætsforeninger. Kjøbenhavns Boldklub (KB), der blev stiftet i 1876, er det kontinentale Europas ældste fodboldklub og Frederiksbergs største forening målt på antallet af medlemmer. KB var med til at indføre tennissporten i Danmark i 1883. På Frederiksberg har klubben især afsat fysiske spor i form af anlæg til tennis og badminton, dels ved Peter Bangs vej med K.B. Hallen (opført 1938), der blev så beskadiget af en brand i 2011, at hallen måtte nyopføres, dels på Pile Allé med baner og en ældre hal (opført 1927), hvor verdensmesterskaberne i tennis fandt sted i 1921. Hallen brændte i 1968, og en ny hal blev opført i 1971. Andre af kommunens større idrætsforeninger er Frederiksberg Boldklub, der blev stiftet i 1912, og svømmeklubben GI40 oprettet i 1940 (fra 2012 Hovedstadens Svømmeklub). De fleste af kommunens idrætsfaciliteter er ejet af eller organiseret under Frederiksberg Idræts-Union, der bl.a. står for drift af Frederiksberg Hallerne, Mariendals-Hallen, Kedel-Hallen, Bülowsvej-Hallen og Frederiksberg Idrætspark.

Ud over idrætsforeninger er der også kulturforeninger for teater og musik og Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg, der blev stiftet i 1944.

Frederiksberg er ikke blandt de 65 kommuner, der driver et frivilligcenter, men kommunen støtter bl.a. det frivillige engagement via et tværgående kommunalt frivillighedsteam, og kommunens borgere kan få individuel hjælp til at indgå i frivilligt arbejde gennem FRIVILLIGmatch (etableret 2016). Kommunens socialudvalg uddeler hvert år Frederiksbergs Frivillighedspris til en enkeltperson samt til en frivillig forening eller organisation.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige