Den 92 m lange vandrutsjebane er en såkaldt sanserutsjebane og er en af de ting, man kan opleve i Glostrup Svømmehal. Svømmehallen ligger i Glostrup Fritidscenter, som kommunen har planer om at udvide de kommende år.
.

Der findes ca. 100 foreninger i kommunen, hvoraf omkring 75 er godkendt som folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund. Knap 30 modtager tilskud.

Glostrup Idrætsanlæg ligger geografisk spredt ud over kommunen med Glostrup Fritidscenter, Glostrup Idrætspark, Hvissingehallen, Ejbyhallen, Søndervanghallen, Nordvanghallen, Vestskovbanerne og Østervangsbanerne. Idrætsforeningerne dækker mange typer boldspil og svømning, og der er også et crickethold. En af de største idrætsforeninger er IF32 Glostrup Gymnastikforening, der blev stiftet som Glostrup Arbejderes Idræts Klub i 1932. En anden stor forening er Glostrup Idræts Club, der blev stiftet i 1918. Derudover findes der udendørs aktivitetsområder som Glostrup Skatepark, Hvissinge Multipark, træningspavilloner ved Solvangsparken og flere afmærkede motionsruter samt en krolfbane (en blanding af kroket og golf) ved Ældrecenter Sydvestvej.

Kunst- og kulturlivet udøves bl.a. i Vestervangskolens Kulturcenter og Hvissinge Kulturcenter og ikke mindst omkring Glostrup Bio, hvor der er flere filmklubber og foreninger tilknyttet. Glostrup Kunstforening (stiftet 1952) udstiller på Glostrup Fritidscenter, der også huser kommunens svømmehal. Glostrup Bibliotek ligger på Kildevældets Allé.

I sommerhalvåret afholder Lions Club Glostrup og kommunen loppemarked med hjælp fra Glostrup Shoppingcenter og Folkebladet. Overskuddet går til velgørende formål.

Haveforeningerne

I det nordvestligste hjørne af kommunen ligger et stort område med kolonihaveforeninger. Området, der fortsætter ind i Ballerup Kommune, består af ca. 1.600 kolonihaver. I Glostrup Kommune ligger haveforeningerne Ejbylund, Islevdal, Sommerbyen Ejbyvænge, Sommerbyen Ejbylund, Sommerbyen Ejby samt den private haveforening Karsegartneriet stiftet i 2005.

Sommerbyerne

Haven passes og plejes i Sommerbyen Ejby, der kunne fejre sit 50-års jubilæum i 2011. Sommerbyen Ejby udgør med sine 967 haver formentlig den største haveforening i Nordeuropa.

.

I 1950’erne begyndte opførelsen af de store boligområder i Tingbjerg i det nordvestlige København. På de områder, der var udset til at rumme de mange nye boliger, lå der kolonihaver, som skulle have en ny placering. Kolonihaveforbundet forhandlede sig frem til området i Glostrup og Ballerup Kommuner, og i sommeren 1961 kunne de første udflytninger til Ejby begynde. En del af jorden kom fra Statenegården, hvis stuehus stadig bruges som kontor for bestyrelsen og festlokaler for alle i haveforeningerne. De første kolonister fortæller om stenhård jord, knæhøjt ukrudt og flere sten end muldjord. Inden de første huse blev flyttet ind eller opført på lodderne, blev området designet i sin karakteristiske facon med krumme stier, fællesarealer og gennemgående alléer af landskabsarkitekterne Agnete Muusfeldt og Erik Mygind. De valgte et design med hække, der både omkranser hele byen og de enkelte lodder og stier. Dette gør, at indtrykket af Sommerbyerne er tæt og grønt. De krumme stier betyder også, at der kun er lange sigtelinjer på de få alléer, der gennemskærer området, så man ikke har indtrykket af at være i en stor, tæt bebyggelse.

Deklaration og reglement for Sommerbyerne blev tinglyst 1974‑76. I første omgang blev området sikret frem til 2015, men haverne blev gjort varige allerede i 2001. I deklarationen understreges, hvilke områder der skal være offentligt tilgængelige, og at disse områder skal hænge sammen med områderne langs med Harrestrup Å, så ingen afskæres fra vandet. Det specificeres også, at de dele af arealet, der ikke bruges til haver, vej og parkering, skal beplantes, ligesom der er retningslinjer for adgangsforhold til lodderne og bredden på veje og stier.

En del valgte at flytte deres oprindelige kolonihavehus på lastbiler fra de københavnske haveforeninger til Ejby, men der blev også bygget masser af nyt. De gamle haveforeninger fik hver deres område, hvor bestyrelserne kunne fortsætte med at organisere sig i de nye Sommerbyer. I 1967 blev de gamle bestyrelser nedlagt, og der blev lavet en fælles bestyrelse for det hele.

Der blev også flyttet kolonihaver fra selve Glostrup ud til Sommerbyerne i Ejby. Venezuela var en lille kolonihaveforening, der lå omgivet af marker og gartnerier lige nord for, hvor Rigshospitalet Glostrup ligger i dag, med en så afsondret beliggenhed, at det ifølge overleveringen gav inspiration til navnet. Venezuela bestod fra 1937 til 1966, hvorefter haverne blev flyttet til Ejby.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige