Den serbiske kultur har dybe rødder i Frederiksværk. Dansk Serbisk Organisation danner bro mellem kulturerne, når de afholder arrangementer med serbisk folkedans og nationaldragter. Billedet stammer fra Tesla Kulturfestival i Skjoldborgparken.
.

Halsnæs Kommune har stærke lokale fællesskaber.

Frederiksværk har længe været præget af sin specielle arbejderkultur, der også gennemsyrer foreningslivet, som er stort og vidt forgrenet. Det hårde fysiske arbejde i støberierne og på stålværket kom ikke mindst til udtryk i sporten. Det var især den lokale brydeklub AK Heros (stiftet 1926), som høstede national og international anerkendelse i form af en række mesterskaber. I dag udfolder et helt specielt kulturliv sig på Krudtværksområdet i byen, hvor en række frivillige borgere har skabt plads og rum til kunst, kultur og natur, fx arrangerer Krudtværksområdets brugergruppe en Krudtværksfestival og et Krudtværksmarked. Det internationale islæt i arbejdskraften ved Krudtværket har betydet, at der er etableret kulturhuse for serbere og kroater. Derudover er der også et muslimsk kulturhus og moské samt den pakistanske Frederiksværk Multikulturelle Forening. Både Hundested og Frederiksværk har historiske foreninger med mange medlemmer.

I Hundested er havnen det kulturelle centrum. Her blander et aktivt foreningsliv sig med gallerier, udstillinger og aktiviteter for hele familien under navnet Kulturkajen. På sportens område har især rugby vundet frem de seneste år, bl.a. med Hundested Rugby Klub (stiftet 1985).

Halsnæs Kommune er omgivet af fjord, sø og hav, der alle steder har givet grobund for vandsport. Det gælder fx Frederiksværk Ro- og Kajakklub (stiftet 1931), der bl.a. høstede medaljer ved De Olympiske Lege i 1952. Men også issejlads og windsurfing er i dag på programmet.

For de ældre er der etableret de borgerdrevne aktivitetshuse Paraplyen i Frederiksværk og Hundested, og i bygningen Skjoldborg i Frederiksværk er der indrettet et frivillighedshus. Halsnæs Kommune har biblioteker i Frederiksværk og Hundested, hvor frivillige advokater bl.a. tilbyder gratis rådgivning og juridisk bistand et par gange om måneden.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige

Eksterne links