Kirkens Korshærs genbrugsbutik på Torvet 3 i Øster Hornum er siden 2010 blevet drevet af en gruppe frivillige bestående af pensionister fra lokalområdet. Butikken holder til i den bygning, hvor Spar Nord drev bankforretning frem til 2008.
.

Rebild Kommune har ca. 130 folkeoplysende foreninger og 22 forsamlingshuse. Mange af forsamlingshusene blev bygget af lokale borgere for lokale midler, som fx Rørbæk Forsamlingshus, der blev grundlagt i slutningen af 1930'erne, da nogle lokale landmænd gik sammen og donerede penge til byggeriet. Det gælder også Solbjerg Forsamlingshus, der er bygget i 1912 af lokale borgere. Mejlby Forsamlingshus blev opført i 1886; fra 2004 kaldet Mejlby Borger- og Kulturhus. Den 3. marts 1886 var der stiftende generalforsamling, og ved samme lejlighed blev der indhentet tilbud fra håndværkere, ligesom man vedtog, at der ved særlige lejligheder måtte nydes spiritus i huset. I dag drives forsamlingshusene i de mindre byer af frivillige, og de danner ramme om alt fra kulturelle aktiviteter til bankospil og private fester som konfirmationer og fødselsdage.

I kommunen findes ti idrætscentre, der er selvejende institutioner drevet af lokale, frivillige bestyrelser. Dertil kommer en række idrætsklubber som svømmeklubben Pingvinen i Støvring, der blev stiftet på Støvring Kro i 1973. Byen havde ingen svømmehal, og træningen foregik derfor i byens friluftsbad, hvor der 1994-95 blev opført svømmehal.

IK Frem Sønderup-Suldrup havde 100-års-jubilæum i 2012. Klubben blev efter sigende stiftet i en grøftekant i nærheden af Suldrup den 12. juli 1912, i forbindelse med at en flok drenge cyklede hjem efter en fodboldkamp i Haverslev.

Idrætsforeningen Frem Skørping blev dannet den 28. oktober 1928 under navnet Ungdoms- og Idrætsforeningen Frem Skørping.

Rold Skov har stor betydning for kommunens idræts- og foreningsliv, idet flere foreningers aktiviteter knytter sig til skoven, herunder Rold Skovs Venner (stiftet 1987), Naturvandrerne i Rebild (stiftet 2006), Rold Skov Orienteringsklub (stiftet 1982) og Rold Skov Mountainbikeklub (stiftet 2008) samt flere jagt- og lystfiskerforeninger. Spejderbevægelsen i Rebild Kommune fordeler sig i 2016 på 15 lokale organisationer, hvoraf de fleste hører under Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM og KFUK.

Det frivillige engagement gør sig også gældende på det kulturelle område. Rebild Kommune råder over seks kultur- og medborgerhuse, der ejes af kommunen, men drives af lokale ildsjæle. Kulturhusene har til huse i bygninger, der ellers har mistet deres funktion, bl.a. de to største, KulturStationen i Skørping og STUBhuset i Støvring.

KulturStationen var tidligere byens kro, men har siden 1997 været kulturhus med bibliotek og lokaler for kulturskole og ungdomsskole. STUBhuset, som kommunen købte i 2001 og indrettede til kulturhus, rummede tidligere en friskole. Terndrup Medborgerhus, der oprindelig var en forretning, blev kulturhus i 2000, mens en tidligere møbelforretning i 2003 blev til kulturhuset Kig Ind i Nørager, der også rummer lokalhistorisk arkiv og lokalbibliotek. Lokalhistorisk arkiv findes også i kommunens mindste kulturhus, Haverslev Medborgerhus, der i 2011 åbnede i en tidligere realskole. Det seneste tiltag fra 2016 er Aktivitetshuset i Terndrup.

En frivilligkoordinator arbejder med at synliggøre aktiviteterne på det sociale område, mens Rebild Kommunes Fritidsråd er et fælles organ for foreningerne i Rebild Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige