Arken, det nye missionshus i Hvide Sande, blev indviet i 2017. Arken er tænkt som et kulturhus for alle byens borgere.
.
Skjern Håndbold vinder DM-guld for anden gang i klubbens historie. Det skete d. 29. maj 2018 i kampen mod Bjerringbro-Silkeborg. Skjern Håndbold rykkede op i Herre Håndbold Ligaen i sæsonen 1997/1998 og vandt det danske mesterskab allerede året efter i 1999.
.

En medlemsundersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) i 2017 viste, at Ringkøbing-Skjern Kommune har en høj grad af frivillighed på idrætsområdet trods en relativt lille politisk og økonomisk støtte fra kommunen.

Herreligaholdet Skjern Håndbold, der blev danmarksmestre i sæsonen 2017/18, er kommunens idrætsmæssige flagskib. Klubben blev dannet i 1992 ved en sammenlægning mellem Skjerns to håndboldklubber, Skjern GF og Skjern KFUM. Efter nogle år blev Skjern Håndbold professionaliseret med basis i sponsorater fra virksomheder. Klubben har imidlertid formået fortsat at involvere et stort antal frivillige, fx i forbindelse med afvikling af kampe med flere tusinde tilskuere. Skjern Håndbold har hjemmebane på Skjern Bank Arena, som er en del af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (første hal indviet i 1967), hvor der også afholdes koncerter, foredrag, gymnastikopvisninger m.m.

Kulturhuset Mejeriet i Tarm har siden 2008 huset billedskole. En gruppe frivillige arbejder på at få moderniseret lokalerne i det gamle mejeri, der også benyttes til musik- og kunstarrangementer for børn og unge. Derudover afholdes der kulturarrangementer på Vestjyllands Højskole (indviet 1969), i Ringkøbing Biograf, hvis historie går tilbage til det tidligere Kosmorama fra 1909, og på Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, der har afdelinger i Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande. Kulturarrangementer finder også sted i AktivitetsCenter Skjern, der blev indviet i 2018 som erstatning for Skjern Seniorcenter, i Velling Forsamlingshus, hvis nuværende hus blev indviet i 1987, samt i Vesterhavs Hallen (indviet 1960) i Ringkøbing. Endelig har Ringkøbing-Skjern Museum mange udstillingssteder, ligesom kommunens mange kirker, sogne- og missionshuse jævnligt har kulturarrangementer på programmet.

I et forsøg på at tiltrække, fastholde og integrere tilflyttere søger kommunen at inddrage frivillige i arbejdet. Det gælder bl.a. familier fra østeuropæiske lande, især Rumænien, Ungarn og Polen, som er flyttet til kommunen for at arbejde i bl.a. landbruget, byggeriet eller hotel- og restaurationsbranchen.

Særligt for Ringkøbing-Skjern Kommune er, at det religiøse i høj grad har præget og fortsat præger det sociale liv. Især Indre Mission spiller stadig en stor rolle, og mange foreninger er knyttet til Indre Mission.

Om sommeren tilfører turister ekstraliv til kultur- og idrætslivet i kommunens kystområder, hvor små virksomheder også tilbyder undervisning i surfing, windsurfing, kitesurfing eller stand up paddle-surfing (SUP). I Ringkøbing Fjord er der mulighed for at stå på vandski og wakeboard eller sejle i kajak, og på Skjern Å kan man sejle i kano.

En ny tendens i kommunen er dannelsen af frivillige borgerstyrede udviklingsråd, der skal skabe forbindelse mellem den kommunale forvaltning og borgerne. Tarm Udviklingsforum blev etableret i 2006 for at styrke den lokale indflydelse efter Strukturreformens gennemførelse, mens Skjern Udviklingsforum fra 2011 bl.a. har fået fondsmidler til at gentænke de rekreative muligheder langs med Kirkeå, der løber gennem Skjern, under betegnelsen Den Grønne Korridor. Ringkøbing Udviklingsforum blev stiftet i 2018.

I landsognene forsøger man også at skabe udvikling gennem borgerdrevne projekter. Det gælder fx Rækker Mølle Bryghus, som blev etableret i 2007 i den restaurerede Rækker Mølle med støtte fra fonde og frivillige, og Faster Andelsmejeri i Astrup (opført 1933), som frivillige siden 2007 har arbejdet for at opkøbe og restaurere med støtte fra fonde, kommunen og regionen, og som nu danner ramme om små butikker og iværksættere. Landsbyen Ølstrup har med frivilligt engagement formået at få tilflyttere til byen og bevare brugs, friskole og daginstitution. Landsbyen blev kåret til årets landsby af udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland i 2014.

For at udvikle og opkvalificere det frivillige arbejde oprettedes Frivilligcenter Tømmergården i 1995 og i år 2000 Frivilligformidlingen Ringkøbing. Disse frivilligcentre er siden blevet sammenlagt og udvidet, og i dag tager organisationen FrivilligVest fra 2017 sig af at støtte og udvikle det frivillige arbejde i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige