Fornæs Fyr er rejst på Djurslands og hermed Jyllands østligste punkt.
.

Det første Fornæs Fyr blev opført som anduvningsfyr i 1839, 4 km nordøst for Grenaa, og bestod af et tårn sammenbygget med bolig. Imidlertid kunne fyret i hårdt vejr forveksles med Anholt Fyr, og 1890‑92 blev et nyt fyr opført i bornholmsk granit med en højde på 27 m og en flammehøjde på 32 m.

Det gamle fyr blev fyrmesterbolig, og der blev opført to assistentboliger og en sirenebygning i teglsten. 1976‑77 blev der ved fyret opført en vagt- og overvågningscentral for flere ubemandede fyr. Centralen blev nedlagt i år 2000. Søfartsstyrelsen beskæftiger i dag to mand ved fyret. Fyrmesterboligen har siden 2010 været i privateje og udlejes til turister.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links