Forsvarets Efterretningstjeneste ligger på Kastellet ved Københavns Havn.

I 1950, kort efter Danmarks NATO-medlemskab, samledes de to daværende militære efterretningsenheder i Hæren og Flåden til Forsvarsstabens Efterretningsafdeling. I 1967 udskiltes denne afdeling fra Forsvarsstaben og blev omdannet til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som refererede direkte til Forsvarsministeriet. Nogle år tidligere var hovedparten af efterretningsarbejdet blevet samlet i Kastellet. FE står i begyndelsen af 2020’erne foran en udflytning fra Kastellet, idet der på Svanemøllens Kaserne på Østerbro vil blive opført et nyt domicil, som bliver specielt tilpasset tjenestens meget høje sikkerhedskrav. Der udføres også militær efterretningsvirksomhed af FE på et stort anlæg på Sandagergård i Dragør Kommune, mens dets Center for Cybersikkerhed er beliggende i Holsteinsgade på Østerbro.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) med hovedkvarter i Buddinge i Gladsaxe Kommune står for alt efterretningsarbejde inden for landets grænser. Derimod er det Forsvarets Efterretningstjeneste, der har ansvaret for den indsats, som omhandler Danmarks udenrigs-, sikkerhedspolitiske og militære interesser i udlandet.

Tjenestens arbejde er i sagens natur omgærdet af hemmeligholdelse, bl.a. af hensyn til de kilder, som benyttes. Antallet af ansatte i FE er klassificeret, men tjenestens størrelse og betydning illustreres af, at finanslovsbevillingen i 2019 var på 975 mio. kr. FE’s virksomhed er genstand for kontrol gennem Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget. FE udgiver en årlig risikovurdering, der i et tiårigt perspektiv analyserer aktuelle og mulige trusler mod Danmark og udsendte danske enheder.

Videre læsning

Læs mere om offentlig administration, uddannelse samt sundhed- og socialvæsen

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked