Skitse, detalje
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40043
Sted- og lokalitetsnummer
210301-49
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Æ kumm" Anlægget består af en cirkulær jordvold, der hæver sig ca. 0,6-1 m over det udenfor liggende terræn, og som omgiver en ca. 150 kvadrat- meter stor dam. Voldens overkant er delvis fortrampet af kreaturer. Fredningsgrænsen går langs voldens udvendige fod, og det fredede areals diameter er ca. 15-17 m. Volden er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links