Oversigtsfoto strækning 1 set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191253
Sted- og lokalitetsnummer
140602-44
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

DANDIGE Matr.nr. 53g, Asferg: En ca. 190 m lang vold, der i øst ender i en spids. Højden varierer fra 0,5 til 1,5 m i vest over ca. 1,8 m til ca. 1,3 m i øst. Bredden til digemidte, der danner matrikelsskel mod Ejstrup by, matr.nr.3o og 4i (Asferg s.) i nord, varierer fra 1,5-2 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 51h, Asferg: En ca. 28 m lang vold, hvis højde varierer fra 0,7 m i øst til 1,3 m i vest. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2g, (Asferg s.) i nord, er fra 1,25 til 1,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 51i, Asferg: En ca. 237 m lang og fra 1-1,5 m høj vold. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2g og 2q, Asferg s., i nord, er fra ca. 1,25-1,50 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 2a, 3g, 2g, 2q, 3k og 3o, Ejstrup by: En ca. 870 m lang vold, hvis højde varierer fra 0,5 til 1,5 m. Bredden til digemidte, der i syd danner matrikelskel mod Ørrild by matr.nr. 6h, 6e, 2c og 7f, Fårup s., samt Asferg by, matr.nr. 51h, 51i og 53g, Asferg s., varie- rer fra ca. 1 til 2,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 4i, Ejstrup by: En ca. 117 m lang vold, hvis højde varierer fra ca. 1,8 m i vest til ca. 1,3 m i øst. De sidste 20 m mod øst løber ud i en spids. Bredden til dige- midte, der i syd danner matrikelskel mod Asferg by, matr.nr. 53g, Asferg s, er ca. 2,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 2c. Ørrild by: En ca. 135 m lang vold, hvis højde varierer fra 0,7 m til 1,3 m. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr. nr. 2a, Asferg s., i nord, er fra 1 til ca. 2 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 6e, Ørrild by: En ca. 79 m lang og fra 0,5 til 1 m høj vold. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2a, Asferg s., i nord, er ca. 1-1,5 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 6h, Ørrild by: En ca. 30 m lang og 1,5 m høj vold. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 2a, Asferg s., i nord er ca. 1,75-2 m. Diget er græsklædt. Matr.nr. 7f, Ørrild by: En ca. 195 m lang vold, hvis højde varierer fra 1 m i vest til ca. 0,7 m i øst. Bredden til digemidte, der danner matrikelskel mod Ejstrup by, matr.nr. 3g og 2g, Asferg s., i nord, er fra ca. 1,25 m - 1,5 m. Diget er græsklædt. Grænsen for det fredede areal, der i syd følger digets fod, er an- givet på kortskitse, der er vedlagt originaldokument og genpart vedr. tinglysning af en del af Dandige i henhold til naturfredningslovens p.48 på Ejstrup by, matr.nr. 2a m.fl. (Asferg s.) Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links