Voldstedet set fra nordvest
.
Oversigtsbillede - volden midtvejs set fra Ø
.
Oversigtsbillede - volden midtvejs set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
311012
Sted- og lokalitetsnummer
170501-108
Anlæg
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3110:12 Forsvarsanlæg. Volden, der har et krumt forløb, er ca. 90 m lang, ca. 6-11 m bred og ca. 1,2 m høj.

Undersøgelseshistorie

2013
Diverse sagsbehandling - VejleMuseerneHenvendelse fra Andres Dobat, der på togture har observeret en halvkredsvold mellem jernbanen og Vejle Fjord. Halvkredsvolden er tilmed tydelig på reliefkort. Andres Dobat ønsker sammen med Arjen Heijnis, der i færd med at udvikle et ph.d.-projekt, at foretaget et snit ind i halvkredsvolden og tage prøver til C14 fra voldens væksthorisont. Ansvarlige museumsinspektør indhenter tilladelse til gravningen fra lodsejer, Vejle Kommune.
2013
Museal udgravning - VejleMuseerneSnit på ca. 3x1,5 meter ind i halvkredsvolden gennemføres med håndkraft med frivillig hjælp fra tre studerende fra Aarhus Universitet. Volden viser sig at være menneskeskabt, og det lykkes at tage prøver fra oprindelig væksthorisont. Snittet dækkes efterfølgende til.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links