Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280972
Sted- og lokalitetsnummer
170818-297
Anlæg
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/9 1877 og 11/2 1881. Margrethedige. Diget består af en mod nord vendt vold og bag den løbende grav. Volden eller brystværnet er af mandshøjde, bredden af vold og grav tilsammen er på den bedst bevarede strækning 30 fod. Den fredlyste strækning, der begynder 72 fod fra Viborglandevejen, er 567 fod lang og afsluttes mod vest af en gennem diget anlagt markvej. Der synes 5 a' 6 steder at være i afstand indbyrdes af ca. 20 skridt ligesom skydeskår i volden, bag hvilke graven er til dels op- fyldt. Henimod den østre ende er graven i nyere tid blevet noget tilkastet, ligesom der her i selve volden har været anlagt nogle kartoffelkuler. Matr.nr. 1h og 7c: I skellet til matr.nr. 1d, Nørre Tinnet. Ved undersøgelsen i september 2000 (J.nr. SN1996-615-0024) blev det kon- stateret, at diget har været lidt længere i vestlig retning, men at dets funktion ellers både i øst og vest overtages af højdedrag. Man mener, det er tydeligt, at diget vender mod syd. Der fandtes ikke daterende genstande eller andet, der kunne datere diget. Man mener dog, at det ikke kan være fra Margrethe I's tid, men må være fra de første århundreder efter Kr. f.

Undersøgelseshistorie

2000
Museal besigtigelse - VejleMuseerne
2000
Museal udgravning - VejleMuseerne
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links