Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
42089
Sted- og lokalitetsnummer
220110-47
Anlæg
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Olmerdiget. Resterne af befæstningsanlægget på min ejendom består af en række egepæle, der, som angivet med -.-.-.-.-.- på vedlagte kortskitse, befinder sig på parcel nr. 27 af kortbald 14, Uge, og går i retningen nordøst-sydvest i en længde af ca. 80 m. Det over pælene liggende jordlag må i en bredde af 2 m ikke fjernes, men area- let må iøvrigt benyttes på sædvanlig måde, men det skal påses, at pælene ikke ved den anvendte brugsmåde afdækkes. Fredningen skal nærmere angives i marken ved opstilling af fredningsmærker. Se også 4208-8.

Undersøgelseshistorie

1932
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1933
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 171/27, N02 51/30, N02 425/31, N02 125/32, N02 281/33. Sb. 22.01.10, 46-47. Div. korresp., avisudklip, fredningspapirer m.v. af 1927-33 primært ang. fredningen af Sb. 22.01.10, 46-47.
1959
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 470/56, N02 762/57, N02 857/58, N02 876/58, N02 559/59, N02 1042/62. Sb. 22.01.10-47. Div. korresp., analyser, avisudklip, besigtigelser, fredningspapirer m.v. af 1956-62, ang. Olmerdiget, Uge s., Aabenraa a.
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter]. N02 559/59, N02 365/65, NM F. 1529/64. Sb. 22.01.10-47. Ang. Olmersvolden i Tinglev. Sb. 22.01.10-47. Brev af Nytår 1959 ml. H.P. Jørgensen, Olmersvolden pr. Tinglev, og Hans Stiesdal, N02. På initiativ af dr. V.la Cour, som ikke kunne få tid til videre undersøgelse af Olgerdiget (Ollemorsvolden), sender jeg Dem vedlagte kort, på hvilket jeg med tal har indført de fund, der er gjort ved Olmersvolden. Der kan derefter ikke være nogen tvivl om, at det hele, Urnehoved skanse, samt vold med grav og palisaderester i forbindelse med dyndfulde engstrækninger er et sammenhængende hele, som i folkevandringens dage har udgjort en fuldstændig landspærring, fra hav til hav her tværs over sillingen (lavlandet). Fra Urneskoven i øst har der været en naturlig spærring indtil Aabenraa Fjord. Og fra Gaardby i vest, (byen ved gærdet), kort før Uge Bæk har forenet sig med Geilaaen for derpå at danne Sønderaaen, har der været en naturlig spærring helt ud til Vesterhavet, ved det dyndfulde kær, som Sønderaaen er omgivet af. Idet de gamle veje i oldtiden førte uden om de store skove og større vandløb, gik al færdsel da her hen over højderyggen i vandskellet. Og vi ser, hvordan Olgerdiget har spærret alle de gamle veje. ... [Fortsætter].
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 1025/65. Sb. 22.01.10-55. Div. korresp. af 1965-67, fotografier, luftfotografier, kort m.v. ang. Olmersvold ml. fhv. gårdejer H. P. Jørgensen, Olmersvold pr. Tinglev, og N02 (v. Hans Stiesdal).
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOlmersvold ved Tylsbjerg.
1967
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal udgravning - Haderslev Museum
1969
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger bortset fra, at der ikke observeredes nogen fredningssten eller anden markering i terrænet. Foto: Flyfoto S4018-F198/129 ? Bevoksning: 1979: Græs.
1989
Diverse råstofgravning - Haderslev Museum
1989
Museal udgravning - Haderslev Museum
1989
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI forb. med påtænkt råstofudving er lokaliseret og udgravet en strækning på 5m af Olgerdiget. Der blev fundet og hjemtaget 11 pælerester til dendrokron. undersøgelse.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links