OS nordlig del, set fra V
.
OS sydlig del med landmålerstok på østside, set fra NNØ
.
OS sydlig del med landmålerstok på østside, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523637
Sted- og lokalitetsnummer
060403-127
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Voldanlæg, der er anlagt på forholdsvis jævnt terræn og må- ler ca. 1,5 m i højde, ca. 8 m i bredde. Volden forløber temmelig bugtet fra syd til nordøst. Materialet er gulligt, som det klart kommer for dagen i den nordlige ende, der er affladiget ved dyrkningen. Voldens længde er ca. 500 m.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldanlæg, der er anlagt paa forholdsvis jævnt Terræn og maaler ca. 1.5 m i Højde, ca. 18 m i Bredde. Volden forløber temmelig bugtet fra Syd til Nordøst. Materialet er gulligt, som det klart kommer for Dagen i den nordlige Ende, der er affladiget ved Dyrkningen. Voldens Længde ca. 500 m. [Jvf.j.nr.676/47].
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVold, 1,7 x 250 x 10 m, der i et dobbelt s-slyng løber gennem skoven "Krækket" fra dennes NØ-hjørne og frem til den vestlige halvdel af det sydlige skovbryn. Både i N og S kan det videre voldforløb anes et stykke ud i dyrket mark. Dog forekommer, selv om man medregnede disse overpløjede dele af volden, fredningstekstens angivelse af totallængden til 500 m, at være vildt overdrevet. Den fredede del af voldforløbet overstiger næppe 250 m i længden. Tildels meget uoverskuelig i stormfaldet skovpart med svær opvækst af brombær og hindbær. En mindre del af voldens midterparti er ulovligt tilplantet (både på volden og nærmere denne end 5 m) med 2-3 år gamle rødgraner. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links