set fra vest
.
set fra vest
.
set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400832
Sted- og lokalitetsnummer
220304-146
Anlæg
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vendersvold. En strækning af den såkaldte "Vendersvold", bestående af en i øst-vestlig retning løbende grav, ca. 4 m bred og ca. 1,5 m dyb, nu udnyttet som hul- vej, hvortil der i syd slutter sig en lav vold, der er meget nedpløjet og kun synlig for den vestlige dels vedkommende. Volddraget er beplantet med nåletræer. Graven, der fredes over se strækning a 385,7 m ligger på art. 128 af Østerløgum. Af volddraget fredes en mindre del, ialt 188,4 m beliggende på art.nr. 151 af Andholm. Fredningens vestgrænse ligger i en afstand af 40 m fra hulvejens udmunding i hærvejen.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links