8840 5 stene i SØ og Ø. Set fra Ø.
.
8839 4 af 5 stene i S. Set fra S.
.
8837 5 stene i SV. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40241
Sted- og lokalitetsnummer
050213-75
Anlæg
Forsvarsvold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Stensætning, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4024-2, 1. Halvkreds af svær sten, åben i nord. Diam. 10 m. NMI: Halvkreds..........10 m. Vest for denne ses vold og grav.

Undersøgelseshistorie

1881
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkanse med vold og fundament til kanonstilling ?
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalvkreds af svær Sten, aaben i Nord. Diam. 10 m. (Vest for denne ses Vold og Grav).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKunne ikke findes. Kan være skjult i slåenkrat. Beskrivelse i fredningskartotek: Halvkreds af svære sten, åben i nord. Diam. 10 m. Foto AF 1985 fra Ø og ØNØ (2 billeder) Besigtiget og berejserark udfyldt 1/5 1985, AF. Bevokset med tæt slåenkrat. Berejsertekst 01.05.85: Halvkreds af 0,4 til 0,7 meter store sten, ca 6 m i diameter, åben mod nord. Stenene synes alle at være ukløvede (strand)sten. Den midterste og vestlige del af halvkredsen befinder sig under tæt slåenkrat. Den østlige ende befinder sig indtil ca. 1 meter uden for slåenkrat. Halvkredsen befinder sig på tør jordbund. 5-6 meter mod syd findes lavning som dele af året er vanddækket. Ca. 25 meter mod syd findes stranden. Ca 20 meter mod sydvest findes jordvold. Den går fra strandkanten og ca. 10 meter ind, omtrent vinkelret på stranden. Mål: 0,4x6x2 m. Bevoksning: 1985: Græs
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet består af i alt 15 sten, der er 30-90 cm store. Den største sten er i SV. Fortidsmindet ligger på syd-skråning af naturlig strandvold.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links