Kambregnen er temmelig sjælden i Nordjylland, men kan bl.a. findes på de fugtige skråninger i Fosdal Plantage. Bregnen bevarer sine karakteristiske, fiskebensformede blade om vinteren og tilfører således den ellers nøgne skov et lille grønt islæt.
.

Fosdalen og Langdalen er erosionskløfter, der gennemskærer den store kystskrænt Lien. Selve dalene er dækket af selvsået, blandet løvskov med indslag af enebærkrat og oprindelig egekrat, mens de omgivende plantager hovedsagelig består af nåletræ.

Fosdalen er den største af erosionskløfterne og var indtil 1902 afgræsset og lysåben. Siden er den groet til i løvskov. Også Langdalen er dækket af skov, som især i den øvre del er domineret af egetræer og store, gamle hasselbuske. I nogle af sidedalene er der bøgeskov, som blev plantet i 1900-tallet. Dalene og de tilhørende plantager er ejet af Naturstyrelsen.

Hele området omkring Fosdalen og Langdalen har et bemærkelsesværdigt planteliv. Her vokser bl.a. storblomstret og hulkravet kodriver, hønsebær, guldblomme, femradet ulvefod, flere arter af orkideer og sjældne bregner som bægerbregne, rundfinnet radeløv, tredelt egebregne, hjortetunge og kambregne. Fosdalen blev fredet i 1902. Fredningen er siden blevet udvidet flere gange, så den i dag omfatter både Fosdalen, Langdalen og mindre dele af de tilhørende plantager. Fosdalen og Langdalen indgår desuden i habitatområdet Lien med Underlien.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links