Fraugde Kirke set fra sydøst.
.

Den store Fraugde Kirke er i sin kerne en traditionel romansk kvader og kampestensbygning, opført i den sidste del af 1100-tallet. I senmiddelalderen gennemgik bygningen flere forandringer. Et våbenhus blev opført i syd, og koret blev overhvælvet ca. 1420‑30. Omkring 1445‑55 blev skibet forlænget mod vest og ligeledes overhvælvet, hvorefter korsarmene fulgte, og endelig opførtes tårnet i vest. Den folkekære forfatter Morten Korch ligger begravet på kirkegården, mens salmedigteren Thomas Kingo ligger i et gravkapel i kirken.

Fraugde rummer en storslået udsmykning fra omkring år 1200. I korbuen ses dels Abraham, der ofrer Isak, dels en kristen kriger, der overvinder en krybende modstander. På triumfvæggen troner Abraham med sjæle i skødet og De 24 ældste med musikinstrumenter.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker