Det centrale Fredensborg, 2017. Fredensborg Slot og Slotshave dominerer kortudsnittets nordlige del, mens byen udviklede sig syd for slottet, først omkring den fra slottet nord-sydgående Slotsgade. Sydøst for kortudsnittet ligger bydelen Asminderød og mod nord Endrup. Begge er tidligere landsbyer, der i dag er vokset sammen med Fredensborg. Fredensborg Station ligger på Stationsvej og betjener jernbanen mellem Helsingør og Hillerød.

Trap Danmark.

Jernbanegade er Fredensborgs hovedgade, og det er her, byens handels- og serviceaktiviteter samt restaurationsliv er koncentreret.

.

Fredensborg har en befolkning på 8.519 og et areal på 469 ha. Byen ligger 8 km nordøst for Hillerød og 15 km sydvest for Helsingør. Den er opstået som serviceby for Fredensborg Slot fra 1722. Dens første gade blev Slotsgade, der løber i sydgående retning fra slottet; siden anlagdes hovedgaden, den senere Jernbanegade, i sydøstgående retning mod bydelen Asminderød. Omkring disse gader er bevaret mange eksempler på datidens rustikke og hist og her ekstravagante villabyggeri.

Med Nordbanen fra København til Helsingør fra 1864 blev byen stationsby og fik efterhånden et bredere erhvervsliv, men byen er som før præget af pensionister og udpendlere. En stærk vækst fra 1960’erne gav sig udslag i parcel- og rækkehusbyggeri, først i Asminderød og siden i Endrup nord for den store slotspark.

Fredensborg var fra 1970 center i Asminderød-Grønholt Kommune, som i 1971 omdøbtes til Fredensborg-Humlebæk Kommune. Efter Strukturreformen i 2007 flyttede Fredensborg Kommunes administration til Kokkedal.

Betydning af bynavnet Fredensborg

Under opførelsen af Fredensborg Slot blev bebyggelsen omtalt som Østrup Slot efter ladegården Østrup (tidligere landsby, ca. år 1500 Ørstorpp). Fredensborg Slot blev officielt navngivet på Frederik 4.s fødselsdag d. 11. oktober 1722. Formen er Fredensborg i kilder fra 1764 og 1844. Forleddet i Fredensborg er genitiv bestemt form af substantivet fred, og efterleddet er substantivet borg. Dette efterled blev hyppigt anvendt i analogi med ældre slots- og købstadsnavne ved nye navnedannelser til slotte og herregårde i 1600‑1700-tallet, og det sigter i den forbindelse ikke til en konkret befæstning. Navnet henviser betydningsmæssigt til fredsslutningen i 1720 efter Store Nordiske Krig.

Mere om bynavne i Fredensborg Kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links