De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Fredensborg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

Baseret på data fra DMI

.

Nærheden til Øresund betyder, at temperaturudsvingene er få, og bygedannelsen lille i den østlige del af kommunen. Til gengæld giver de sandede jorder i den sydlige del af kommunen større udsving i temperaturen og højere bygeintensitet. Fra Kirkelte og Tokkekøb Hegn og op mod Esrum Sø i vest er terrænet mere kuperet med store skovarealer. Det resulterer i mere nedbør, og selv om luften tørrer ud på sin vej hen over landet, får kommunen mere nedbør, end man skulle forvente. Nedbøren ligger under landsgennemsnittet, men Fredensborg får trods alt mere nedbør end sine nabokommuner. I nedbørsgennemsnittet stikker juni ud som ret våd, men det skal tages med et vist forbehold, da gennemsnittet påvirkes af den voldsomme nedbør, som ramte store dele af Nordsjælland i juni 2009.

Den årlige gennemsnitstemperatur ligger på niveau med landsgennemsnittet, men dækker dog over kolde vinterperioder og tilsvarende lune somre. Det betyder bl.a., at Fredensborg Kommune i januar og februar ligger blandt landets ti koldeste.

Antallet af solskinstimer ligger over landsgennemsnittet. Antallet er naturligt nok højest i sommermånederne, mens Fredensborg i november placerer sig blandt de ti solfattigste kommuner i landet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links