Indgangspartiet til Frederiks Kirke. De tyske indvandrere fik i 1766 bygget kirken, der er opkaldt efter Frederik 5. Gudstjenestesproget var fra begyndelsen tysk, hvilket fortsatte frem til 1856, mens prædiken på tysk først ophørte i 1870. Under de slesvigske krige blev tysk kirkesprog et politisk varmt emne, og efter nederlaget i 1864 blev der stillet krav om dansk kirkesprog.
.

Frederiks Kirke er en kirke beliggende i Frederiks, Viborg Kommune, knap 5 km nordøst for Karup.

Kirken blev indviet d. 16. april 1766 til betjening af de såkaldte kartoffeltyskere, der kom til landet for at opdyrke Alhede. Kirken, der noget usædvanligt for denne tid blev nygrundlagt i et landdistrikt, har et forholdsvis afdæmpet arkitektonisk udtryk. Det statsfinansierede projekt blev lagt i hænderne på den kongelige bygmester G.D. Anthon, der arbejdede for den produktive hofarkitekt Niels Eigtved i årene omkring 1700-tallets midte. Anthon fik en bunden opgave, idet kirkens størrelse skulle svare til tagværket fra det nedlagte teglværk ved Skræ, 6 km syd for byggepladsen. Resultatet blev et teglbygget og hvidkalket langhus med lisener og støttepiller, oprindelig med tegltækkede valmtage over gavlene i øst og vest. Det vestre valmtag blev i 1866 erstattet af en muret klokkekam med et lille våbenhus foran. I kirken er bevaret den oprindelige barokaltertavles ramme, der i 2003 blev forgyldt, og hvori blev indsat maleriet Den ny Pagt af Maja Lisa Engelhardt.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker