Befolkningsudviklingen i Frederiksberg 1976‑2021. Før 1976 medregnes Frederiksberg under Sorø.
.
Befolkning og areal i Sorø Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Sorø Station på København-Korsør-banen er beliggende i Frederiksberg og har Intercitytog mod hhv. København og Fyn/Jylland. Både stationsbygningen fra 1856, Danmarks næstældste efter Roskilde Station, og det ottekantede vandtårn fra 1922 (tv.) er fredede. Stationsbygningen i nøgtern industriel stil i gul blankmur og med skifertag er tegnet af Fox, Henderson & Co. og siden udvidet af N.P. Holsøe, mens vandtårnet i nyklassicisme er af K.T. Seest.
.

Frederiksberg har en befolkning på 3.804 og et areal på 2,0 km2. Byen er en boligforstad til Sorø knap 2 km syd for denne. Den ligger nær Sorø Sø mellem Feldskov og Sønderskov og opstod, efter at Vestbanen i 1856 var ført syd om søen. Stationen blev forbundet med Sorø ved Banevej og Skælskørvej, som er anlagt på en dæmning øst om Sorø Sø og hen over vådområdet Flommen. I begyndelsen af 1900-tallet opførtes villaer på store grunde nær stationen, og senere voksede byen sydpå med mindre huse på små parceller. Den velhavende by er den hurtigst voksende i kommunen, og siden ca. 2015 er der igen opført store boliger helt i syd.

Stednavnets betydning

Stednavnet Frederiksberg er nævnt som navn på en mølle i postadressebogen fra 1869 som Frederiksberg Ml. Høje målebordsblade 1895 har formen Frederiksberg, og navnet betegner da en lille samling huse. Siden er navnet overgået til at betegne udstykning og bydel. Navnet er et opkaldelsesnavn efter Frederiksberg (i nuværende Frederiksberg Kommune) og er formentlig valgt af den første møller, hvis kone var fra Frederiksberg.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Frederiksberg, 2020. Skælskørvej er byens længdeakse, som fortsætter mod nord til Sorø. Ved Feldskovvej har bådfarten på Sorø Sø anløbsbro. Stationens tidligere rangerareal er blevet til en stor p-plads, og ved det skarpe sving på Banevej står et fredet ottekantet tidligere vandtårn. Skolen i byens sydvestlige del er fra 2017. Vest for den ligger et område med almennyttige boliger, og dagligvarer fås på Norgesvej.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer