Frederiksberg Kirkegård er anlagt i 1734 og udvidet i hhv. 1764, 1824 og 1838 samt i 1885 af landskabsarkitekt Edv. Glæsel, og senest i 1928 til i alt 2,2 ha. Ud mod Frederiksberg Allé afgrænses kirkegården af gamle mure. Kirkegården rummer mange gravminder, velpassede gamle familiegravsteder og flere kendte grave fra 1800-tallet; bl.a. ligger Adam Oehlenschläger, A.S. Ørsted, Knud Lyne Rahbek og Kamma Rahbek begravet her.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Frederiksberg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde