Frederiksborg Slotskirke i Frederiksborg Slots vestfløj blev opført 1606‑17 af Christian 4. Den blev kun delvis skadet ved slottets brand i 1859 og er derfor stort set bevaret i sin oprindelige udformning med sit pragtinventar i behold.

Kirken udgøres af et langstrakt rum udformet som et luthersk fyrstekapel med omløbende gallerier i to stokværk, som er overdækket af seks stjernehvælv. Altertavlen og prædikestolen er fornemme sølvarbejder udført i Hamburg. Orglet er bygget af Esaias Compenius i 1610 og opsat over alteret i 1617. I 1694 blev der indviet et kapel for de danske ridderordener i kirkens andet stokværk. Det er baggrunden for, at både riddere af Elefantordenen samt Dannebrogordenens storkorsriddere endnu får ophængt deres skjolde i dette kapel. Kirken fungerer i dag som sognekirke.

Frederiksborg Slotskirkes interiør, der stammer fra Christian 4.s tid, blev stort set ikke berørt af branden i 1859. Altertavlen i guld, sølv og ibenholt er fremstillet af guldsmed Jacob Mores fra Hamburg i 1606. I galleriet står et Compenius-orgel fra 1610 (opstillet 1617) af Esaias Compenius. Slotskirken er et af hovedværkerne i den nordiske renæssancearkitektur, og den er opbygget efter talharmonier og ikke geometriske principper som i middelalderen.

.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Hillerød Kommune

Se alle artikler om Kirker