Frederiksborg Slotssø ligger midt i Hillerød og omkranser Frederiksborg Slot, som ligger på tre øer i søen. Den ca. 22 ha store og op til ca. 9 m dybe sø har et opland på 920 ha. I syd løber Teglgårdså til søen, mens Teglværksgrøften udgør søens nordlige tilløb. I vest har søen sit eneste udløb via Slotsmøllegrøften.

I dag er Frederiksborg Slotssø meget næringsbelastet. I søbunden findes en stor pulje af fosfor, som langsomt frigives til vandet og tjener som næring for de alger, der gør søens vand uklart. For at forbedre søens tilstand har man derfor forsøgt sig med fosforfældning, hvor man tilsætter aluminiumsalte, som binder fosforet i søbunden. Desuden blev der 2005‑06 opfisket ca. 8 tons fredfisk, hvilket skulle skabe et bedre forhold mellem fredfisk og rovfisk i søen. Begge tiltag forbedrede kortvarigt søens tilstand, men bedringen har ikke kunnet opretholdes på længere sigt. I dag er vandet stadig uklart, og fiskebestanden domineres stadig af fredfisk som brasen og skalle, selv om søen også huser ganske store bestande af gedde, aborre, hork og sandart.

Frederiksborg Slotssø indgår i fredningen af Frederiksborg Slot fra 1963.

Frederiksborg Slotssø med renæssanceslottet Frederiksborg Slot i baggrunden.

.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande