På dette håndkolorerede stik Parti af Frederiksdal fra serien Sjællands yndigste Egne (1838) af H.G.F. Holm anes tv. i baggrunden Frederiksdal.

.

Herregården Frederiksdal ligger ved Mølleå tæt ved borgbanken Hjortholm.

Historie og arkitektur

Frederik 3. opførte i 1668 en lystgård, Frederiksdal, tæt ved Mølleå. Det var en bindingsværkslænge, beregnet til kortere ophold under jagt og til afslapning. Den forblev i kongeligt eje til 1747, hvor udenrigsministeren, gehejmeråd Johan Sigismund Schulin, fik skøde på gården. Han havde boet der fra 1739 og allerede nedrevet de gamle bygninger og 1744‑45 opført et moderne »maison de plaisance« efter fransk forbillede, et mindre, komfortabelt hus til landlig rekreation fra embedspligterne ved hoffet. Schulin benyttede de samme kunstnere, som arbejdede på Christiansborg Slot: arkitekten Niels Eigtved, stenhuggeren Jacob Fortling og stukkatørerne Carlo Enrico Brenno og Giovanni-Battista Fossati. De skabte det nye elegante hus i én etage med to korte sidefløje på ankomstfacaden og valmtag. Rokokoen præger facaderne med svagt fremspringende risalitter, refendfugning, blændingsfelter og sandstensdekorationer om de afrundede midtervinduer samt skulpturer og våbenfelter på gesimsen. Johann Gottfried Rosenberg ændrede husets karakter ved at tilføje den tunge mansard 1752‑53, der gjorde huset tungere og mere barokpræget.

I husets midte ligger hovedrummene vestibule og havesal, og de øvrige rum grupperer sig symmetrisk derom. Havesalens indretning med rokokostukkatur, spejle og vægmalerier er fornemt bevaret, ligesom der endnu findes inventarstykker fra opførelsestiden. Frederiksdal rummer mange portrætter, bl.a. af Carl Gustav Pilo og Jens Juel, et bibliotek og en konkyliesamling.

I 1791 rejste grevinde Sophie Hedevig Schulin et mindesmærke, Louisekilde, i Spurveskjulskoven, der tilhører Frederiksdal. Det var tegnet af C.F. Hansen, og med det typisk nyklassicistisk-romantiske monument hædrede grevinden sin søster, der støttede hende, da hun som enke styrede Frederiksdal.

I 1837 fik Frederiksdal status af fideikommisgods, der blev ophævet ved lensafløsningen i 1930. Frederiksdal er stadig i familien Schulins eje.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder