Exlibris udført af den lokale kunstner Erik Skjoldborg. Exlibriset viser Skjoldborgs karakteristiske lette streg og ofte benyttede fiskemotiv.

.

Frederikshavn Kunstmuseum har siden 1978 haft til huse på Rådhusøen midt i byen. Museets samling af lokal kunst har særlig vægt på maleren Karl Bovin, som var født i Frederikshavn og fra 1930’erne malede lyrisk-realistiske landskaber fra bl.a. Østvendsyssel. Samlingen er tillige rig på værker af Elisabeth Schou, hvis skildringer af livet på gården Stenhaven vest for byen rummer en egen indlevelse i de nære motiver. Desuden rummer samlingen værker af Eyvind Karup Nielsen, som i sin kunst kredsede om koloristisk stærke figurskildringer, enten selvportrætter eller modelstudier, og billedhuggeren Paul Erland, hvis frie fortolkninger af dyr, fugle og mennesker ofte har et humoristisk eller underfundigt præg. Museet er endvidere hjemsted for Den Danske Exlibrisfond, hvis samling sammen med museets egen er en af verdens største med ca. 500.000 originale exlibris, bl.a. fra mange kongehuse.

Videre læsning

Læs videre om Billedkunst i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kunstinstitutioner og udstillingssteder