Frederikssund Centrum, 2017. Frederikssund Havn ligger i byens vestlige del ud mod Roskilde Fjord, mens byens handel og service er koncentreret i gaderne Havnegade, Østergade og Jernbanegade. Jernbanegade huser også byens S-togsstation, og som nabo hertil ligger indkøbscenteret Sillebroen Shopping i Nygade. Et større område med idrætsfaciliteter, Frederikssund Hallen og Frederikssund Stadion ligger i det grønne område syd for bymidten. I kortudsnittets nordlige del ligger byens rådhus, flere skoler og Frederikssund Kirke. Centralt ligger det inddæmmede område Bløden, der i dag anvendes som rekreativt område.

.
Gadeliv på Havnegade, der løber vest for Bløden. Sammen med Østergade og Jernbanegade udgør den Frederikssunds gamle handelscentrum. Sydøst for Bløden ligger byens store indkøbscenter, Sillebroen Shopping, fra 2010.
.

Byvåben Frederikssund. Våbenets blasonering: I blåt en stående guld falk med en rød kugle i den løftede højre klo ledsaget af fem sølv roser.

.

Frederikssund har en befolkning på 16.186 og et areal på 816 ha. Byen ligger ved Roskilde Fjords smalleste sted, 22 km nord for Roskilde og 37 km nordvest for København. Byens ældre del ligger lavt; det gælder især Bløden, som før sin inddæmning i 1869 var en lavvandet bugt beskyttet af Kalvø. Ved Bilidt, 1 km nordvest for Bløden, var der tidligt færgeoverfart til Hornsherred, og stedet blev ladeplads for Slangerups købmænd. Fra 1700-tallet opstod en lille by nord for Bløden; den blev til købstaden Frederikssund i 1809 og fik betydning for et større opland med havn nær Kalvø og etableringen af en pontonbro ved Bilidt.

Frederikssunds bymidte ligger fortsat ved Blødens nordende med handelsstrøgene Havnegade, Østergade og Jernbanegade. Da befolkningsvæksten tog til i 1960’erne og 1970’erne, opførtes fra midtbyen især karré- og stokbebyggelser mod nord til J. F. Willumsens Vej, der fører til vejbroen ved Bilidt. Arealet mellem denne vej og Græse Å, der adskiller Frederikssund fra Græse Bakkeby, deles af parcelhus- og erhvervskvarterer. Østligere ligger hospitalet i grønne omgivelser, der fortsætter i Grønlien Skov, plantet 1999‑2000. Ved stationen åbnede i 2010 det store indkøbscenter Sillebroen Shopping. Syd for midtbyen er udlagt erhvervs- og parcelhuskvarterer. I 2013 blev et stort natur- og klimaprojekt indviet ved Sillebro Å, der løber ned mod midtbyen i en gammel smeltevandsdal; den udgør nu en grøn kile, som også skal kunne modtage større regnmængder.

Lokale og besøgende nyder en solskinsdag i august ved Nordkajen og Østkajen på Frederikssund Havn. I området omkring kajen ligger flere restauranter og dagligvarehandel, og i sommerperioden kan interesserede tage på rundtur på Roskilde Fjord med et gamle dampskib S/S Skjelskør, der siden 1994 har haft fast station i Frederikssund.

.

Betydning af bynavnet Frederikssund

Stednavnet Frederikssund optræder tidligst i en kilde fra 1650 i formen Friderichssund. I en yngre kilde fra 1662 er formen Friderikssund, og på et kort fra 1720 optræder formen Frederichsund. Forleddet er mandsnavnet Frederik i genitiv. Efterleddet er navneelementet sund, identisk med substantivet sund, »smalt farvand, stræde«. Bebyggelsen på stedet hed tidligere Ude Sundby, jf. også Oppe Sundby syd for købstaden og Sundbylille øst for købstaden. I navnet Sundby indgår substantivet sund, der sigter til den smalle passage mellem Hornsherred og Nordsjælland i Roskilde Fjord. Landingspladsen på dette sted blev anlagt under Frederik 2. og blev i 1500-tallet benævnt Sundby Færge (1562, 1567 Sundbye Farge). Navnet Frederikssund kendes først fra Frederik 3.s tid. Derfor er det snarest Frederik 3. og lokaliteten Sundby, som Frederikssund har navn efter.

Mere om bynavne i kommunen

Frederikssunds byvåben

Frederikssund har siden 1870 og muligvis noget tidligere anvendt et våben med en falk omgivet af rosenløv. Falken henviser til Slangerups borgmester Falch Olsen, der i 1630’erne ifølge en overlevering skulle have taget initiativ til Frederikssunds grundlæggelse. I 1987 blev våbenet forbedret ved en nytegning og delvis nykomponering af Aage Wulff. Det blev d. 10. juli 1987 registreret i Kommunevåbenregisteret.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer