Frijsenborg Efterskole er en almendannende efterskole for 9. og 10. klasse i Hammel. Skolen er grundlagt i 1949. Frijsenborg Slot har lagt navn til efterskolen, der har plads til ca. 90 elever. Selv om skolen er for alle, har den som særlig målgruppe elever med høretab, som der hvert år er 22 pladser til. Skolen er i alle undervisningslokaler og fælleslokaler indrettet med særlig gode lytteforhold og med forskellige tekniske hjælpemidler som teleslynge og infrarødt sende-modtage-udstyr. Efterskolen afholder i samarbejde med forskellige foreninger kurser for elever med høretab, og om sommeren er der en uges Børnehørekursus for 3.-10.-klasseelever fra hele landet.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Favrskov Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg