Nord for Buderupholm følger et par kanosejlere strømmen mod nord ad Lindenborg Å. Kanosejlads er tilladt på hele åens forløb gennem Rebild Kommune. Man må sejle året rundt fra kl. 8 til 19, men for ikke at forstyrre havørredernes og lampretternes gydning samt ynglens klækning og opvækst opfordres kanosejlere til at undgå sejlads fra uge 43 til 1. maj.
.

Rold Skov er centrum for friluftslivet i Rebild Kommune. Selve skoven, Rebild Bakker, Gravlevdalen, Store Økssø og Madum Sø tiltrækker både turister og lokale. Turistinformation, overnatningsmuligheder, restauranter og museer ligger hovedsagelig omkring Rebild, mens udendørsfaciliteter, stier, udsigtstårne, legepladser, bålhytter, shelterpladser, fiskemuligheder m.m. især findes i området mellem Bjergeskov i nord over Skørping til Store Økssø i syd.

Kommunen gennemkrydses af et net af nationale og regionale cykel- og vandreruter. De omfatter bl.a. Hærvejsruten, Nordsøstien og Den Danske Klosterrute. Flere steder er der lokalt lavet frivillige aftaler med private lodsejere om vandrestierne Spor i Landskabet og Kløverstier. I flere fredede områder, på de kommunale arealer og især i bynære områder er der etableret lokale stinet. Mange steder er der desuden shelterpladser og bålhytter. Det gælder fx i Terndrup, Øster Hornum, Suldrup, Brorstrup Kær, Hornum Sø, Horsdalen, Juelstrup Sø og Klepholm. Lindenborg Å er det eneste vandløb i kommunen, hvor kanosejlads er tilladt. Der er gode muligheder for lystfiskeri efter især havørred i både Lindenborg Å og flere af kommunens andre større vandløb.

Velkomstcenteret RebildPorten blev indviet i 2013 og er det officielle omdrejningspunkt for turismen i området. Ud over RebildPorten er det især Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Rebildcentret, Naturstyrelsen, kommunen og lokale museer, som varetager formidlingen af friluftsaktiviteterne i Rebild Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Friluftsliv