Visne blade i Stenholt Skovs egekrat dækker den gamle kirkesti, der bugter sig ind mellem de krogede egestammer. Stien, som blev brugt af beboerne i Skygge, Klode Mølle og Engesvang, når de skulle til kirke i Kragelund, er i dag en del af den afmærkede vandrerute Hærvejen.
.
Kajakkerne skærer sig gennem vandet i høj fart på Gudenå mellem Brassø og Silkeborg Langsø. Her ligger også Silkeborg Kajakklub, som blev stiftet d. 4. juni 1940.
.

De store skove, søerne og Gudenå giver rige muligheder for friluftsliv, og i 2017 udråbte Silkeborg sig selv til Danmarks Outdoor Hovedstad. Konceptet skal udvikle muligheder og faciliteter for udendørsaktiviteter, hvor naturen er en del af oplevelsen; fra fysisk krævende aktiviteter som kajak, mountainbike og fitness til den stille skovtur.

Da flere af de jernbaner, som udgik fra Silkeborg, blev nedlagt 1968‑71, opstod muligheden for at etablere ride-, gang- og cykelstier på de gamle spor. Fra Silkeborg til Horsens, Gjern, Brande og Lemming strækker sig i dag et netværk af 75 km banestier, som flere steder også har bålpladser og sheltere. Hærvejen går nord-syd igennem Jylland, og en strækning på 55 km gennemskærer den vestlige del af Silkeborg Kommune. Langs Hærvejen kan man finde både sheltere og herberger til overnatning. I statsskovene er der desuden talrige afmærkede vandreruter med faciliteter som hundeskove, madpakkehuse, bålsteder og sheltere. Der er også fri teltning i visse af skovene. I et grønt partnerskab mellem myndigheder, naturorganisationer, lodsejere, turistforeninger, borgerforeninger og frivillige kunne Silkeborg og Skanderborg Kommuner i 2016 indvie den ca. 40 km lange Himmelbjergruten, der mellem Silkeborg og Ry løber hhv. nord og syd om Silkeborgsøerne. Derudover har Naturstyrelsen anlagt flere meget brugte mountainbikespor i skovene lige uden for Silkeborg, og kommunen anlægger et trailcenter i byen som udgangspunkt for bl.a. vandrestier, løberuter og MTB-spor.

Silkeborgsøerne huser i dag landets største indlandsflåde af motorbåde, og ved Silkeborg Langsø ligger Søsportens Hus, der er udgangspunkt for sejl- og kajaksport. Kano- og kajaksejlads er meget populært, og strækningen gennem Silkeborgsøerne og videre op ad Gudenå er en af landets mest benyttede kanoture. Langs Gudenås strækning mellem Silkeborg og Randers løber den ca. 70 km lange Træksti, som blev anlagt i begyndelsen af 1800-tallet, så pramme kunne trækkes mod strømmen op til Silkeborg. I dag fungerer Trækstien som vandrerute.

Mange af søerne i kommunen er så rene, at man kan bade i dem, og ved bl.a. Hinge Sø, Thorsø, Bryrup Langsø og Almind Sø er der anlagt offentlige badesteder. I de store vandløb og i søerne er der også gode muligheder for lystfiskeri efter bl.a. ørred, sandart, aborre og gedde.

Naturvejledningen i kommunen varetages overvejende af Naturstyrelsen Søhøjlandet i samarbejde med kommunen og foregår spredt i statens naturområder samt på bl.a. Lystrupminde Naturskole.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Silkeborg Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv