Befolkningsudviklingen i Fuglebjerg 1921‑2021.
.
Den gamle krolade i Fuglebjerg til venstre i billedet blev i 2003 ombygget for byfornyelsesmidler til kulturhus med navnet Kulturladen. Fuglebjerg Kro til højre i billedet var et vigtigt samlingssted for byens og omegnens borgere, både kulturelt og politisk.
.
Befolkning og areal i Næstved Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.

Fuglebjerg har en befolkning på 2.287 og et areal på 1,5 km2. Byen ligger på en jævn moræneflade 16 km nordvest for Næstved og lige så langt sydøst for Slagelse. Omtrent samme afstand har den til Sorø og Skælskør, og oplandet er dermed ganske stort. Ved Torvet i Fuglebjerg mødes fem landeveje, et tegn på stjerneudskiftning. Ingen af de sydsjællandske jernbaner kom hertil, men landsbyen fik alligevel sent i 1800-tallet stationsbypræg med industri og en alsidig servicesektor. På grund af godset Fuglebjerggårds beliggenhed nær bymidten måtte byen fortrinsvis vokse mod syd og vest. Væksten standsede ved Næstved Landevej, der var lagt sydvest om byen i 1960’erne, og derved fik byen en trekantet form. En vækst i 1970’erne resulterede i parcelhuskvarterer, og det samme skete fra 1990’erne. Der er intet samlet erhvervskvarter; et antal småvirksomheder ligger således spredt i bebyggelsen. Dagligvarer handles ved Byagervej omtrent midt i byen, hvor et nyt bycenter er ved at dannes.

Stednavnets betydning

Stednavnet Fuglebjerg er tidligst nævnt *1321‑23 (afskrift 1370‑80) i formen Vithfuglæbyergh. Originaldokument dateret 1404 har formen Vidhfwglæbiærgh. Yngre former er fx 1449 Fullæberg, 1502 Fuglebierge og Wetfuglebierge. Matriklen 1688 har formen Fuglebierg. Det er uafklaret, hvad den første stavelse i forleddet repræsenterer. Andet led er pluralis af substantivet fugl. Af kronologiske og sproglige årsager er tidligere tolkninger som substantivet gammeldansk with »skov« og præpositionen ved ikke plausible. Det er muligt, at et oprindeligt, og allerede i middelalderen stærkt reduceret element, måske et stednavn, kan være repræsenteret i de ældste former. Det reducerede element kan være blevet opfattet som præpositionen ved og derfor i praksis ikke som en del af navnet. Allerede fra 1400-tallet optræder former uden forstavelsen. Efterleddet er substantivet bjerg i betydningen »forhøjning, bakke«. Den del af navnet, som kan tolkes sikkert, betyder »bakken med fugle«.

Mere om stednavne i kommune

Fuglebjerg, 2020. Kortudsnittet gengiver Fuglebjergs vifteform med Torvet i den nordøstlige spids. Her ligger kirken og kroen. Et af hjørnehusene bærer et kobberspir i nyrenæssancestil, som sammen med en beskeden buste af Frederik 7. understreger Fuglebjergs bymæssige karakter. En mindesten over husmand og folketingsmedlem Martin Hansen står mere tilbagetrukket ved Sorøvej.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer